Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 15/11/2013 về việc Hướng dẫn tiêu chuẩn điều kiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách các đơn vị kế toán
(31/12/2013 3:34:22 CH)
163_2013_TTLT-BTC-BNV_214361.doc

Minh Huệ

Văn phòng UBND huyện

Tin tức khác