Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2013 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  (05/12/2013 )

Minh Huệ 


Văn phòng UBND huyện