Bảo Yên học theo Bác Hồ “Nói đi đôi với làm”
(20/04/2012 10:29:49 CH)
 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Bảo Yên trong 5 năm qua (2007 - 2011), đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, công nhân, viên chức đã tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, sửa đổi lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm với tập thể, cộng đồng xã hội, giữ gìn đoàn kết, kỷ luật.

Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện đa dạng, nhiều lĩnh vực trong những công việc hàng ngày của mỗi người và diễn ra trên phạm vi rộng. Đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao. Điển hình trong việc làm theo gương Bác về thực hành tiết kiệm phải kể đến mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm” của Hội Phụ nữ huyện. Cách tiết kiệm của phụ nữ Bảo Yên là tùy theo điều kiện và hoàn cảnh, mỗi ngày chị em bỏ vào hũ để tại gia đình một vài nắm gạo hoặc bỏ vào ống từ 1 đến 10 nghìn đồng. Để thực hiện có hiệu quả số tiền đã tiết kiệm được, sau mỗi quý, sáu tháng sẽ tổ chức ngày hội đổ hũ, bổ ống đem giúp đỡ các gia đình chị em gặp khó khăn, hoạn nạn. Đến nay, đã có 52 chi hội của 14 cơ sở thành lập và xây dựng mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm” với 2.020 hội viên. Các mô hình đã tiết kiệm được trên 1 tấn gạo, 6 triệu đồng tiền mặt giúp đỡ 1.525 gia đình hội viên.

Với chi bộ 9 xã Long Phúc đã có việc làm theo gương Bác thật ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nhận giúp đỡ một số phận éo le là bà Trương Thị Gia 70 tuổi ở bản 2 xã Long Phúc bị bệnh phong, đã từ lâu không còn khả năng lao động sống cô đơn không nơi nương tựa có cuộc sống ổn định hơn. Những đảng viên giàu lòng nhân ái ở chi bộ 9 đã không một chút ái ngại khi tiếp xúc, nói chuyện với người bệnh tật như bà và sẵn sàng giúp đỡ, động viên khi bà gặp khó khăn. Không giúp bà dọn dẹp nhà cửa, nấu cho bà bữa cơm chiều mà các đảng viên, các thầy cô giáo còn tiết kiệm chi tiêu đóng góp mua ủng hộ bà các vật dụng sinh hoạt, hàng tháng trích quỹ mua gạo, dầu ăn, mắm, muối cho bà. Việc làm của các đảng viên, thầy, cô giáo Trường Tiểu học và Mẫu giáo xã Long Phúc không chỉ giúp bà Trương Thị Gia giảm bớt đi những khó khăn để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, mà đã tạo nên một địa chỉ, một mô hình học tập và làm theo gương Bác để các chi bộ, các địa phương học tập làm theo.

Thông qua Cuộc vận động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên. Các cấp ủy đảng đã quan tâm chú trọng tới việc uốn nắn, ngăn ngừa những sai phạm của đảng viên, góp phần quan trọng trong việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến rõ nét, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng cao. Năm 2011, toàn huyện có trên 97% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%. Các phong trào “Thi đua ái quốc”, hành động cách mạng được phát động rộng, mạnh và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2005 – 2010; đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động đã có 8 tập thể, 32 cá nhân được cấp huyện khen thưởng và có 2 tập thể, 3 cá nhân được tỉnh khen.

Với nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của Cuộc vận động, Đảng bộ huyện Bảo Yên xác định, trong tình hình hiện nay việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải được duy trì và tiếp tục đẩy mạnh. Coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ Lào Cai, Đảng bộ huyện Bảo Yên đã nghiêm túc quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong triển khai thực hiện như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và mọi tầng lớp nhân dân; Đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp, các ngành trong lĩnh vực cải cách hành chính; có giải pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chất lượng công tác của cấp ủy các cấp và chất lượng hoạt động của mỗi chi bộ coi đây là giải pháp quan trọng của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, cho biết: Để cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có sức lan toả sâu rộng, trước hết, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sẽ có sự chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ; nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của cấp uỷ đảng, xác định đây là một công tác thường xuyên. Chú trọng sự phối hợp và phân công trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện. Thực hiện viêc học tập và làm theo gương Bác sẽ theo phương châm “Nói đi đôi với làm”. Nội dung “làm theo” phải được cụ thể hoá, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng đơn vị trong từng giai đoạn. Trong quá trình thực hiện sẽ kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa vận động tự giác với phát huy vai trò nêu gương. Song song đó, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cá nhân phải gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Có như vậy, mới tạo cơ sở và động lực cho việc triển khai mạnh mẽ, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ trong Đảng tác động tích cực đến toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đưa Bảo Yên ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Hiện tại, các cơ sở đảng trong toàn huyện đã triển khai học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sát hợp với nhiệm vụ được giao, theo ngành, nghề. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự xây dựng 1 bản kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân. 54 chi, đảng bộ đã tham gia ký Giao ước thi đua “Lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp tự giác đi đầu, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015”. 184 cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp huyện gồm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng, thủ phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. 1.552 đồng chí ở cấp cơ sở là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn, trưởng thôn, bản, tổ dân phố, hiệu trưởng, hiệu phó các trường học… đăng ký tự giác đi đầu, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Kế thừa những kết quả đạt được sau 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động lớn, với những quyết sách và chương trình hành động cụ thể của Đảng bộ huyện Bảo Yên về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011 – 2015 sẽ là điểm tựa, là niềm tin để mỗi người dân Bảo Yên luôn cố gắng làm tốt phần việc nhỏ của mình, phấn đấu học tập không ngừng theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác để “Bảo Yên - cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh” trở thành điểm sáng, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh và đẹp về truyền thống văn hóa./.

Nam Bình

Đài TT-TH huyện