Tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở Bảo Yên
(31/10/2011 11:18:26 CH)
 

Bảo Yên là một huyện có diện tích rừng chiếm tỷ lệ lớn. Để bảo vệ rừng, bên cạnh việc kiện toàn lực lượng kiểm lâm, UBND huyện Bảo Yên đã ban hành nhiều văn bản về bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức công tác kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân.

            Trong những năm qua, chính quyền các địa phương đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng cho người dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng cao. Đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền lưu động, tập huấn tại thôn bản nội dung phổ biến pháp luật bảo vệ rừng; tuyên truyền những hoạt động của kiểm lâm trong kiểm tra, giám sát, hỗ trợ bà con xây dựng các mô hình sinh kế như làm vườn, khoanh nuôi, trồng cây, thay đổi phương thức canh tác, chăm sóc rừng… Hướng dẫn các thôn bản xây dựng hương ước bảo vệ rừng, được bà con đón nhận và tích cực tham gia.

 

   Đồng chí Đỗ Đức Thịnh – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ cùng lực lượng chức năng đi kiểm tra rừng tại xã Minh Tân

            Các hoạt động tuyên truyền hiện tại và thực hiện công tác khuyến lâm đã góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân về bảo vệ và phát triển rừng. Từ đó, người dân đã tự giác chấp hành và nhiều người dân đã cung cấp cho các cơ quan chức năng những nguồn tin, tố giác để ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển gỗ, động vật rừng trái phép, đồng thời đã huy động người dân tham gia công tac phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần làm giảm thiệt hại đến rừng.

            Để thực hiện được mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới, trước hết, cần đổi mới công tác tuyên truyền tại các bản, làng, trường học, khu dân cư, tạo ra tính đồng thuận cao trong nhân dân, tự giác bảo vệ rừng. Thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng để nắm bắt tâm tư, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến lâm và các cán bộ tuyên truyền ở cơ sở phải am hiểu pháp luật, am hiểu phong tục, tập quán của bà con các dân tộc.

Phạm Anh Tuấn

Văn phòng Huyện uỷ