Đại hội đại biểu Hội cựu giáo chức huyện Bảo Yên khoá II nhiệm kỳ 2010-2015
(01/10/2010 2:28:00 CH) 

Sáng nay, ngày 01 tháng 10 năm 2010 Hội cựu giáo chức huyện Bảo Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu  khóa II nhiệm kỳ 2010-2015. Đến dự Đại hội có đồng chí: Cao Văn Tư-Ủy viên BCH TW Hội cựu giáo chức Việt Nam- Chủ tịch Hội cựu giáo chức Lào Cai, đồng chí Hà Trọng Luân-Phó bí thư thường trực Huyện Ủy, đồng chí  Giàng Seo Vần-Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cùng với các đồng chí đại diện cho các ban ngành, đoàn thể trong huyện và 95 đại biểu chính thức đại diện cho 170 hội viên cựu giáo chức trong toàn huyện.

Đại hội đã nghe và thảo luận cáo cáo tổng kết cộng tác Hội, báo cáo kiểm điểm của BCH hội khóa I nhiệm kỳ 2005-2010.

            Báo cáo tổng kết đã đánh giá:

 Công tác phát triển hội: Hội cựu giáo giáo chức huyện Bảo Yên được thành lập ngày 27/10/2005 với 120 hội viên, đến nay Hội đã có 10 đơn vị xã, thị trấn có tổ chức Hội với 170 hội viên.

Công tác phát triển kinh tế: Ngoài việc tham gia các hoạt động Hội, các hội viên Hội cựu giáo chức còn tham gia sản xuất kinh tế trang trại, dich vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trang trại của Cựu giáo chức Hoàng Sử  xã Nghĩa Đô cho thu nhập trên 30 triệu động/năm, mô hình trang trại của cựu giáo chức Hoàng Viết Thắng-TT Phố Ràng cho thu nhập trên 70 triệu đồng/năm

Công tác tham gia phòng chống tệ nạn xã hội: Hội chỉ đạo các thành viên tham gia tuyên truyên, vận động nhân dân địa phương phòng chống các tệ nạn xã hội, trong nhiệm kỳ qua các thành viên trong hội đã phối hợp vận động 01 cháu cai nghiện thanh công, hiện tại đã xây dựng gia đình và tham gia sản xuất kinh tế.

Công tác xây dựng xã hội học tập: Thực hiện tôn chỉ mục đích của Hội là “Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước” vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh”  Hội cựu giáo chức đã phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo, chỉ đạo các chi hội  phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương các xã, thị trấn tham gia vận động học sinh bỏ học ra lớp, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (TH) đi học trung học cơ sở (THCS) và học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung học phổ thông (THPT). Các Chi hội đã làm tốt công tác này như Hội cựu giáo chức xã Nghĩa Đô đã vận động học sinh tốt nghiệp THCS đi học THPT  từ chỗ chỉ có 60% học sinh tốt nghiệp THCS đi học THPT đến nay toàn xã đã có hơn 80% học sinh tốt nghiệp THCS đi học THPT, ngoài ra trong nhiệm kỳ vừa qua các hội viên còn vận động, quyên góp được hơn 1,2 tỷ đồng vào việc xây dựng trường học.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội đã định hướng trong khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015 là: Không ngừng tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, công tác khuyến học, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, công tác xây đựng cơ sở vật chất, công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu chỉ đạo Hội, đồng chí Hà  Trọng  Luân-Phó Bí thư trường trực Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo cũng như kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Hội cần phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

 

    Đ/c: Hà Trọng Luận-P.Bí thư trường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Một là: Bám sát vào chủ trương, Nghị Quyết của Đảng, Nhà nước, Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để từ đó đề ra những nhiệm vụ, nội dung, giải pháp cụ thể, đạt hiệu quả cao.

Hai là: Làm tốt công tác tư tưởng, động viên, lựa chọn những cán bộ Hội nhiệt tình, năng động và có tâm huyệt với nhiệm vụ của Hội, quan tâm nhiều hơn nữa đến quyền lợi của hội viên cả về chật chất và tinh thần trong điều kiện của Hội.

Ba là: Tăng cương công tác tham mưu, đề xuất các nội dung, chương trình công tác của hội với cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở và phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể khác.

Bốn là: Tích cực vận động hội viên tham gia công tác xã hội, đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

Năm là: Tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Hội cựu giáo chức tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác phát triển hội, công tác khuyên học, khuyến tài, công tác xây dựng xã hội học tập.

Sáu là: Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Đại hội thảo luận đề án nhân sử Ban chấp hành Hội khóa II; biểu quyết bầu  Ban chấp hành khóa mới với tinh thầm dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã lựa chọn 15 đồng chí vào Ban chấp hành, 5 đồng chí trong Ban thường vụ. Đồng chí  Bùi Văn Lũy được Đại hội  tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội, các đồng chí Bùi Đoàn, Nguyễn Bàng Khuyên giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội  khóa II nhiệm kỳ 2010-2015./.

 

       BCH khóa II nhiệm kỳ 2010-2015 ra mắt và chụp ảnh cùng với các đồng chí đạo biểu Tỉnh, Huyện

 

Vinh Quang

Phòng GD-ĐT