BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (19 TIÊU CHÍ ÁP DỤNG CHO TỈNH LÀO CAI)
(12/07/2012 9:51:40 CH)

I. QUY HOẠCH

Tiêu chí số 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch:

-Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

-Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội-môi trường theo chuẩn mới.

-Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

II. HẠ TẦNG KINH TẾ-XÃ HỘI

Tiêu chí số 2: Giao thông nông thôn

-100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

-50% số km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

-100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Trong đó 50% được cứng hóa.

-50% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Tiêu chí số 3: Thủy lợi.

-Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân cư.

-50% kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa.

Tiêu chí số 4: Điện

-Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.

-90% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

Tiêu chí số 5: Cơ sở vật chất trường học.

-70% số trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia.

Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa.

-Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ Văn hóa-TT-DL.

-100% các thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL

Tiêu chí số 7: Chợ nông thôn.

-Chợ đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.

Tiêu chí số 8: Bưu điện.

-Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.

Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư.

-Không có nhà tạm, dột nát.

-75% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

 

III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT:

Tiêu chí số 10: Thu nhập.

-Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã gấp 1,2 lần so với mức bình quân chung khu vực nông thôn của tỉnh.

Tiêu chí số 11: Hộ nghèo.

-Tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

Tiêu chí số 12: Cơ cấu lao động.

-Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp dưới 45%.

Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất.

-Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

IV. VĂN HÓA-XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG.

Tiêu chí số 14: Giáo dục.

-Phổ cập giáo dục trung học đạt chuẩn.

-70% số học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề).

-Tỷ lệ lao động qua đào tào trên 20%.

Tiêu chí số 15: Y tế.

-Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế trên 20%.

-Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia.

Tiêu chí số 16: Văn hóa.

-Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa-TT-DL.

Tiêu chí số 17: Môi trường.

-Trên 70% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo chuẩn Quốc gia.

-Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt chuẩn về môi trường.

-Không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp.

-Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch.

-Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định.

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.

Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh

-Cán bộ xã đạt chuẩn.

-Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

-Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”

-Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

Tiêu chí số 19: An ninh, trật tự xã hội.

-An ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Admin

BCĐ xây dựng NTM tỉnh Lào Cai