Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2012; Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
(18/10/2012 2:46:17 CH)
 

 UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC HÀ

             –––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   280   /BC-UBND

Bắc Hà, ngày    21    tháng 9  năm 2012

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2012;

Phương hướng nhiệm vụ  3 tháng  cuối năm

 

 Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2010-2015), Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của cả nước còn khó khăn, tình hình thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 là nỗ lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, trong 9 tháng năm 2012 các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, nhiều công trình trọng điểm đã được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Dịch lợn tai xanh, dịch bệnh LMLM phát sinh gây hại trên đàn gia súc, tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, di cư tự do, xuất cảnh trái phép sang TQ làm thuê, hoạt động đạo trái pháp luật diễn biến phức tạp...Dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Bắc Hà, UBND huyện đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương trong 9 tháng năm 2012, kết quả cụ thể như sau:

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KINH TẾ-XÃ HỘI  9 THÁNG NĂM 2012

1. Về sản xuất Nông Lâm nghiệp:

1.1. Trồng trọt:

- Cây lúa: Tổng diện tích lúa xuân gieo cấy 318ha/300ha đạt 106%KH, tăng 36ha so với CK (tỷ lệ giống lúa lai chiếm 94,3%), năng suất đạt 47,2tạ/ha, tăng 0,89 tạ/ha so với CK; Lúa mùa gieo cấy 1.885ha, đạt 100%KH, tăng 26ha so với CK (ngoài ra còn 17,1 ha diện tích lúa mùa bị hạn chuyển sang trồng ngô, đậu tương, tỷ lệ giống lúa lai chiếm 86,2%), tính đến 05/10 đã thu hoạch 830ha, năng suất ước đạt 42,1 tạ/ha, tăng 1,87 tạ/ha; Cây lúa nương diện tích gieo trồng 190ha đạt 100%KH.

- Cây Ngô: Ngô xuân gieo trồng 300ha/300ha, đạt 100%KH (tăng 22ha so với cùng kỳ, diện tích ngô lai chiếm 98%diện tích), năng suất đạt 29,17 tạ/ha (do ảnh hưởng của nắng hạn nên năng suất giảm 1,08 tạ/ha so với CK); Ngô chính vụ gieo trồng 4.060ha, đạt 100%KH (tăng 28ha so với CK, tỷ lệ ngô lai chiếm 71,08%), năng suất ước đạt 33,3 tạ/ha (tăng 1,9 tạ/ha so với CK); Ngô hè thu diện tích gieo trồng 952ha, đạt 106%KH (tăng 137ha so với CK), cây đang thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Cây đậu tương tổng diện tích gieo trồng 584ha đạt 100%KH([1]; Cây lạc diện tích gieo trồng 272ha, đạt 101%KH([2]).

- Cây chè: Hướng dẫn nhân dân chăm sóc diện tích chè hiện có (Tập trung chăm sóc, bảo vệ diện tích chè trồng mới), rà soát diện tích chè bị mất khoảng, xây dựng kế hoạch trồng dặm, trồng bổ sung đảm bảo mật độ theo quy định; Đôn đốc các chủ vườn ươm giống chè tích cực chăm sóc cây giống đảm bảo cung ứng đủ giống cho kế hoạch trồng chè năm 2012; Tổ chức khảo sát diện tích đất đề nghị tỉnh mở rộng quy hoạch vùng chè xã Tả Văn Chư, đồng thời làm việc với công ty TNHH MTV đầu tư & phát triển Bắc Hà bàn biện pháp phát triển vùng nguyên liệu và thu mua sản phẩm trên địa bàn([3]). Đôn đốc nhân dân làm đất thực hiện kế hoạch trồng chè năm 2012, phấn đấu hoàn thành KH trồng chè xong trước 30/10/2012.

 - Cây thuốc lá: Vụ đông xuân 2011-2012 toàn huyện gieo trồng 40 ha, tuy nhiên do nắng hạn kéo dài đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sinh trưởng, phát triển của diện tích thuốc lá vụ xuân, tổng sản lượng thuốc lá vụ xuân đạt 31.120kg (trong đó: loại 1 đạt 6,5%, loại 2 đạt 25%, loại 3 đạt 48%, loại 4 đạt 19,3%, loại tận dụng đạt 1,2%), giá bán bình quân 38.382 đồng/kg([4]); Đối với sản xuất vụ hè thu, dải vụ thu đông 43,5ha,  tính đến ngày 27/9 đã đưa cây giống đưa cây giống trồng ra ruộng sản xuất đạt 100%KH, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết (mưa lớn kéo dài), đã phát sinh bệnh thối nhũn và bệnh lở cổ rễ làm thiệt hại 13,05ha diện tích, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Tổ công tác phối hợp với UBND xã Nậm Mòn tập trung phòng trừ bệnh, đến nay tình hình dịch bệnh đã ổn định (tổng diện tích còn lại là 30,45ha).

- Cây dược liệu: Tập trung chăm sóc, thu hoạch 7ha cây Actiso vụ đông xuân 2011-2012 tại các xã([5]); Chỉ đạo Hợp tác xã Long Bình phối hợp với công ty Traphaco thu mua sản phẩm cho nhân dân([6]), Ngày 28/6/2012 Trạm Khuyến nông huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình trồng cây Actiso, ước sau khi trừ chi phí thu lãi trên 14 triệu đồng/ha; Đối với kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2012, do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu nên việc sản xuất cây giống Actiso gặp nhiều khó khăn chỉ đáp ứng 06ha (dự kiến kết thúc trồng trước 10/10); Các mô hình cây dược liệu khác (Đương quy, Bạch Truật, Chè Dây) triển khai theo kế hoạch.

- Cây rau màu: Phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc diện tích rau chuyên canh, lũy kế đến nay tổng diện tích rau màu toàn huyện gieo trồng là 530ha đạt 108%KH (chủ yếu là các loại: rau cải, bắp cải, bầu, mướp, su su...), sản lượng ước đạt 5.149 tấn.

- Cây ăn quả: Thu hoạch xong toàn bộ diện tích cây ăn quả (Đào, Mận, Lê, Nhãn...), sản lượng 2.263 tấn (trong đó: sản lượng Mận Tam hoa đạt 1.500 tấn chiếm 66%, giá bán bình quân 15.000 - 18.000đ/kg); Phối hợp với Trung tâm giống NLN tỉnh triển khai Dự án đốn tỉa cải tạo vườn mận tam hoa sau khi thu hoạch; Hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên diện tích cây lê VH 6, Mận Tam Hoa trồng mới, đồng thời đôn đốc nhân dân chuẩn bị đất thực hiện kế hoạch trồng cây ăn quả năm 2012.

1.2 Chăn nuôi, thủy sản:

- Chăn nuôi: Tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn trong những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, thách thức dịch lợn tai xanh, dịch bệnh LMLM phát sinh gây hại trên đàn gia súc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn HU - UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung lực lượng tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; Huyện đã thành lập 02 Chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại Km 4 - Tỉnh lộ 153 và tại thôn Lùng Xa I - Xã Cốc Ly để kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc và các sản phẩm gia súc ra vào địa bàn. Ngày 19/4/2012 và ngày 06/6/2012 dịch bệnh lợn tai xanh đã phát sinh gây hại tại xã Bảo Nhai và xã Bản Cái, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tập trung thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch, phun thuốc tiêu độc khử trùng và tiêu hủy số lợn bị mắc bệnh tai xanh theo đúng quy định([7]). Chỉ đạo Trạm Thú y phối hợp với UBND các xã tổ chức tiêm phòng vắc xin kỳ I/2012 cho đàn gia súc, gia cầm ở 21/21 xã, thị trấn([8]), ngày 15/9/2012 tổ chức tiêm phòng vắc xin kỳ II/2012 (đến nay đã tiêm được 7.449 liều LMLM, 4.452 liều THT, 6.199 liều dịch tả lợn (khoảng 60%KH), dự kiến ngày 15/10 kết thúc tiêm phòng vắc xin kỳ II/2012). Trong 9 tháng đã thực hiện kiểm dịch vận chuyển 186 con đại gia súc (ngựa); kiểm soát giết mổ 3.164 con gia súc các loại  (trâu, bò, ngựa, lợn).

- Thủy sản: Cùng với sự hình thành của hồ thủy điện Bắc Hà, để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương UBND huyện đã chỉ đạo Trạm Khuyến nông xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Bắc Hà (20 lồng), ngày 30/6 và 03/7 Trạm khuyến nông huyện đã phối hợp với UBND xã Cốc Ly  cung ứng giống cho 05 lồng (70kg/lồng ≈ trên 200 con/lồng), tuy nhiên do nguồn nước mới hiện nay chưa ổn định, tầng thực vật chưa phân hủy hết nên có nhiều mầm bệnh dễ lây lan phát sinh khi cá bị xây xước vảy, mặt khác diễn biến thời tiết khí hậu bất thuận đã làm phát sinh bệnh đốm đỏ, lở loét trên đàn cá, Trạm khuyến nông huyện đã phối hợp với Trung tâm thủy sản tỉnh điều trị bệnh cho đàn cá, đến nay tình hình dịch bệnh tại 05 lồng đã ổn định([9]).

1.3 Công tác Khuyến nông: Tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Tổ chức tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông([10]); Trong 9 tháng, Trạm khuyến nông huyện đã phối hợp với Trung tâm giống NLN tỉnh, cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức được 231 lớp tập huấn KHKT về sản xuất nông, lâm nghiệp với 8.657 lượt người tham gia, cấp phát 550 bộ tài liệu kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, 114 tờ thông báo, 560 tờ áp phích tuyên truyền về thời vụ sản xuất; Triển khai các chương trình, mô hình khuyến nông năm 2012 theo kế hoạch ([11])

1.4. Lâm nghiệp: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản theo Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg; Chỉ thị số  08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006; Chỉ thị số 270/CT-TTg ngày 12/02/2010 của Chính phủ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý BVR, PCCCR tại các thôn trọng điểm trên địa bàn([12]); Tổ chức hỗ trợ gạo 6 tháng đầu năm 2012 cho 186 hộ gia đình/16 thôn/5 xã tham gia trồng rừng thay thế năm 2010 (124,45ha), tổng số gạo hỗ trợ là 34.535kg; Phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động tỉnh kiểm tra khối lượng trục vớt gỗ tại dòng sông chảy (tổng số 13,3 m3 gỗ nhóm II và III); Trong 9 tháng xảy ra 16 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng 10 vụ so với cùng kỳ, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Trong tháng 3 và tháng 4 trên địa bàn huyện đã xảy ra 02 vụ cháy rừng làm thiệt hại 5,1 ha (Lùng Cải 3,2ha; Bảo Nhai 1,9ha), UBND huyện đã tiến hành xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định hiện hành ; Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ ra quân trồng rừng cảnh quan dọc tỉnh lộ 153 (dự kiến tổ chức vào ngày 29/9/2012)

+ Trồng và chăm sóc rừng: Tập trung chỉ đạo chăm sóc vườn ươm giống cây lâm nghiệp, đảm bảo đủ cây giống chất lượng cho kế hoạch trồng mới 2012 (gieo ươm được 1,5 triệu cây giống lâm nghiệp các loại), tính 04/10 đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng tỉnh giao cho huyện 300ha/300ha ([13]); Đôn đốc công ty TNHH Toàn Thắng đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án trồng rừng (vốn doanh nghiệp100ha).

1.5 Công tác PCLB & TKCN: Ngay từ đầu năm 2012, UBND huyện đã kiện toàn BCH PCLB & TKCN huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Tổ chức thành công cuộc diễn tập PCLB&TKCN tại xã Nậm Khánh, kết quả đạt loại giỏi; Chỉ đạo UBND các xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các đồng chí thành viên BCH PCLB huyện  rà soát, di chuyển các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở,  lũ ống, lũ quét di chuyển đến nơi an toàn. Tuy nhiên do diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu mưa lớn kéo dài kèm theo giông sét đã làm thiệt hại nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng và sản xuất([14]), đặc biệt rạng sáng ngày 31/8/2012 mưa lớn kéo dài gây lũ quét tại thôn Nậm Chàm xã Nậm Lúc làm thiệt hại nghiêm trọng về người, CSHT và dân sinh, ngay sau khi nhận được tin báo TTHU -UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lực lượng khắc phục thiệt hại, giúp nhân dân ổn định cuộc sống ([15]). Trong 9 tháng đã thực hiện di chuyển 18 hộ gia đình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn, hỗ trợ các đơn vị trường học, hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lốc...Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã vùng hạ huyện tăng cường công tác kiểm tra tình hình an toàn đối với các phương tiện đường thủy.

1.6 Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất:

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ vào danh sách hộ nghèo đã được UBND tỉnh phê duyệt, hướng dẫn các xã xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ (135, 102) đảm bảo khung thời vụ sản xuất ([16]). Đối với nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Nghị quyết 30a, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 về việc giao kế hoạch, kinh phí thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện nghị quyết 30a năm 2012 và Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí thuộc nguồn vốn sự nghiệp thực hiện NQ 30a/2008/NQ-CP, năm 2012, đến nay đã thực hiện: xây mới 10 lò sấy thuốc lá, trồng 16ha gừng và mô hình nuôi các lồng tại xã Cốc Ly, hỗ trợ chăm sóc chè năm 2,năm 3, hỗ trợ chuyển đổi trồng đậu tương, ngô lai, lúa lai..., tỷ lệ giải ngân đạt 21%KH (nguyên nhân các nội dung đã hỗ trợ đang hoàn thiện thủ tục giải ngân).

1.7 Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Để tập trung chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, huyện đã tổ chức Hội nghị BCH để ban hành Nghị Quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng để thực hiện thành công Chương trình NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 -2015; Rà soát, kiện toàn BCĐ - BQL xã, Ban phát triển thôn, đồng thời thành lập Tổ điều phối cấp huyện, phân công các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị phụ trách Chương trình XDNTM các xã theo đúng hướng dẫn của tỉnh. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 05 lĩnh vực ưu tiên xây dựng nông thôn mới năm 2012; Phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng tập trung rà soát các đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới  theo nội dung văn bản số 937/UBND-NLN ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh; Tính đến 20/9 đã thực hiện công bố công khai quy hoạch nông thôn mới 16/20 xã; Xây dựng 20/20 bảng tin về tuyên truyền xây dựng NTM tại các xã; Chỉ đạo niêm yết 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại trụ sở UBND và các các Nhà văn hóa thôn bản; Cấp mới mỗi xã 02 loa cầm tay phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo sửa chữa, bảo dưỡng 14 cụm loa không dây tại xã Tà Chải và Bảo Nhai. Tổ chức 1 cuộc thi nhà nông đua tài với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới” với 20 xã tham gia; Tổ chức 05 lớp tập huấn kiến thức về xây dựng NTM (447 người tham gia); Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 22 điểm trường  mầm non đã giao kế hoạch vốn. Khởi công 9/10 công trình mở mới đường giao thông (còn đường Hoàng Hạ 2 - Hoàng Thu Phố) với chiều dài gần 40km, tiến độ thi công 70-75% ; Đổ mới 2,52km đường BTXM;  Triển khai thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” hiện toàn huyện có 18 CLB/13 xã, có 548 hội viên tham gia; Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức phát động ủng hộ quỹ xây dựng nông mới, đến nay các cơ quan, đơn vị đã ủng hộ được  303.865.000 triệu đồng, UBND huyện đã phân khai nguồn vốn hỗ trợ cho các xã mua sắm máy xay đá, máy trộn bê tông phục vụ công tác xây dựng NTM.

2. Sản xuất Công nghiệp - TTCN; Tài nguyên - Môi trường; Xây dựng cơ bản:

2.1 Sản xuất CN-TTCN: Trong 9 tháng năm 2012, các cơ sở sản xuất TTCN trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp nhằm duy trì sản xuất ổn định; Giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện lũy kế đạt 44,65 tỷ đồng, đạt 63,8%KH, bằng 107% so với CK; Giá cố định (năm 1994) đạt 11,45 tỷ đồng đạt 67,4%KH, bằng 102% so với CK.

2.2 Công tác quản lý đất đai - TN & MT: Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra rà soát việc quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; Trong 9 tháng đã thực hiện cấp 85 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 106,25%KH; Phối hợp với UBND huyện Si Ma Cai, Mường Khương và các Sở, Ban ngành liên quan tổ chức Hội Nghị bàn biện pháp quản lý, khai thác hồ thủy điện Bắc Hà; Phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà bàn giao mốc giới hành lang bảo vệ cho các xã vùng lòng hồ để quản lý; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn; Thực hiện rà soát các điểm trên sông chảy có khả năng khai thác, tận thu cát, sỏi đề nghị tỉnh và các ban ngành liên quan xem xét cho phép khai thác tận thu để làm đường GTNT theo Chương trình xây dựng nông thôn mới([17]); Tích cực hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường([18]); Triển khai rà soát bố trí quỹ đất xây dựng điểm dân cư mới tại thôn Nậm Chàm - Xã Nậm Lúc; Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức bán đấu giá thành công 12 thửa đất tại thị trấn Bắc Hà, trị giá 3,292 tỷ đồng; Tập trung giải quyết những vướng mắc trong GPMB-BTTH các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Trong 9 tháng đã tiếp nhận và giải quyết 20 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai đảm bảo kịp thời và đúng quy định của Pháp luật.

2.3 Công tác giao thông nông thôn, quản lý đô thị: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm hành lang ATGT, đảm bảo giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn; Trong 9 tháng đã thực hiện cấp phép xây dựng trên địa bàn thị trấn cho 10 hộ gia đình. Tập trung đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đường GTNT năm 2012; Thành lập đội duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; Khảo sát, thiết kế, phê duyệt các tuyến đường GTNT thuộc Chương trình NTM.

2.4 Công tác xây dựng cơ bản: Đôn đốc các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp để đưa vào sử dụng; Lũy kế đến 20/9/2012 toàn huyện có 318 công trình([19]). Kế hoạch vốn là 151.441 triệu đồng; Khối lượng thực hiện đạt 77.607 triệu đồng đạt 51,14%KH, bằng 139% so với CK; Giá trị thanh toán 72.715 triệu đồng đồng đạt 48%KH, bằng 110% so với CK; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các điểm trường  mầm non đã giao kế hoạch vốn. Tuy khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân cao hơn so với CK nhưng nhìn chung giá trị thanh toán vẫn đạt thấp so với kế hoạch, hiện các chủ đầu tư đang tập trung quyết liệt đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán, giải ngân ngay khi có khối lượng, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

3.  Tài chính tiền tệ - Thương mại dịch vụ và du lịch:

- Hoạt động tín dụng: Các ngân hàng trên địa bàn đã chủ động, tích cực và sử dụng linh hoạt các quy định về lãi suất và tỷ giá ngoại hối phù hợp với quy định của pháp luật; Kiểm soát chặt chẽ nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thấp dư nợ xấu, hạn chế rủi ro; Tổng nguồn vốn huy động các ngân hàng đạt 177.846 triệu đồng, tổng dư nợ các ngân hàng 519.873 triệu đồng (dư nợ cho vay hỗ trợ lãi xuất trên 260 tỷ đồng); Nợ xấu duy trì mức an toàn.

3.2 Thương mại - Du lịch:

- Hoạt động thương mại, quản lý thị trường: Nhìn chung hoạt động thương mại trên địa bàn diễn ra sôi động, hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá quá mức, các mặt hàng chính sách được bán đúng giá niêm yết. Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra về VSATTP và chấp hành các quy định về giá tiếp tục được tăng cường, trong 9 tháng năm 2012 Đội QLTT số 4 đã độc lập kiểm tra 181 lượt cơ sở kinh doanh, qua kiểm tra phát hiện 30 lượt cơ sở kinh doanh vi phạm, Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử lý phạt VPHC, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng quy định của Pháp luật.

- Phát triển du lịch: Lượng khách du lịch đến Bắc Hà trong 9 tháng tiếp tục tăng cao, lũy kế  từ đầu năm đến nay đã có 102.450 lượt khách du lịch đến thăm quan trên địa bàn huyện (Riêng trong 02 ngày 9- 10/6/2012 đã có khoảng 02 vạn lượt người đến thăm quan và cổ vũ cho giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2012), tăng 17,8% so với cùng kỳ.

4. Văn hóa - xã hội:

4.1. Công tác giáo dục - Đào tạo:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục để để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh  khó khăn vươn lên trong học tập. Qua tổng kết đánh giá năm học 2011 -2012 tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp học  luôn được duy trì tốt; Chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các cấp học có sự chuyển biến, học sinh đạt lực học khá giỏi ở các cấp học đạt ở mức cao (Trẻ 5 tuổi xếp loại đạt yêu cầu 98,9%; Tiểu học học sinh đạt lực học khá giỏi chiếm 56,7% tăng 3,4% so với CK; THCS học sinh đạt lực học khá giỏi chiếm 32,4%, tăng 1,2% so với CK); Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được củng cố, duy trì vững chắc trên toàn huyện; Tổ chức tái giảng cho học sinh năm học 2012-2013 theo đúng biên chế thời gian năm học của tỉnh (20/8/2012), Ban hành Chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT năm học 2012-2013; Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm nhiệm vụ năm học 2012-2013. Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức Lễ khai giảng năm học mới trang trọng - tiết kiệm; Tính đến 20/9 tỷ lệ chuyên cần trung bình các cấp học đạt 96,5% (còn 106 học sinh chưa ra lớp : THCS 99 học sinh, TH 02 học sinh, Mầm non 05 học sinh); Năm học 2012-2013 toàn huyện có 75 trường học (khối trực thuộc 04 trường) với 849lớp, 16.990 học sinh; Có 29 trường đạt chuẩn Quốc gia chiếm 40,84% (tăng 4 trường so với CK). Cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy học hàng năm tiếp tục chú trọng đầu tư và từng bước tăng cường theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa.

4.2 Công tác Y tế - Dân số: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện trong 9 tháng cơ bản ổn định, các chương trình y tế được tích cực triển khai, công tác giám sát, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, đặc biệt là dịch bệnh theo mùa tiếp tục được đẩy mạnh . Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khám chữa bệnh, cung ứng thuốc chữa bệnh, thực hiện chế độ BHXH, BHYT được tăng cường. Tập trung triển khai các chương trình truyền thông dân số kế hoạch hoá gia đình, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tính đến hết tháng 915,2%, giảm 10% so cùng kỳ; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD là 28%, giảm 1,7% so với CK, đạt 85%KH; Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ là  831 trẻ, đạt 73%KH.

4.3 Công tác Lao động TB&XH: Tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo trong dịp tết Nguyên đán Nhâm thìn 2012, tổng giá trị là 520,7 triệu đồng; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 ([20]); Tiếp nhận cấp phát gạo cứu đói trong dịp tết nguyên đán là 14.805 kg/238hộ/987 khẩu trên địa bàn 18 xã, cứu đói giáp hạt là 238 hộ=1.025khẩu=16.725 Kg; Rà soát, cấp bổ sung 496 thẻ BHYT người nghèo năm 2012, lũy kế tổng số thẻ BHYT đã cấp là 41.624 thẻ; Tổ chức rà soát, thống kê, kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP ([21]); Công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động được quan tâm trong 9 tháng toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho 915 lao động, đạt 70,4% KH; Tổ chức 4 lớp đào tạp nghề cho 136 lao động nông thôn, đạt 81,9%KH; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền XKLĐ, lũy kế đến nay đã có 97 lao động đăng ký tham gia sơ tuyển đi xuất khẩu lao động tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập xê út, có 12 lao động xuất cảnh cảnh đi làm việc ở nước ngoài (Ả rập xê út 9 người, Hàn Quốc 3 người); Khảo sát đánh giá chương trình mục tiêu giảm nghèo 9 tháng năm 2012 tại các xã, thị trấn (số hộ giảm nghèo: 581 hộ tỷ lệ giảm 5,76 %; Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới được tuyên truyền sâu rộng và thực hiện có hiệu quả. Phòng chống tệ nạn xã hội, quản lý sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng được phối hợp một cách đồng bộ, theo qui định của pháp luật.

4.4 Văn hoá thông tin - Truyền thanh truyền hình - Thể thao: Tập trung tuyên truyền phản ánh các sự kiện chính trị nổi bật của tỉnh, huyện, bám sát các định hướng của tỉnh, huyện đã đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh trên người và gia súc; Nghị Quyết TW4; Các hoạt động xây dựng nông thôn mới...tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Bắc Hà (20/9/1950-20/9/2012), năm An toàn giao thông...Trong những tháng đầu năm đã tổ chức nhiều hoạt động Văn hóa- Văn nghệ (Lễ hội say sán, lễ hội xuống đồng, đêm thơ nguyên tiêu...) nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Đặc biệt đã tổ chức thành công giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm 2012 vào ngày 09-10/6/2012,  tạo được ấn tượng tốt trong lòng du khách, làm nổi bật được tiềm năng du lịch, giá trị văn hoá truyền thống của nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà; Tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Bắc Hà lần thứ nhất, kết quả BGK đã lựa chọn ra được 05 tiết mục trao giải A, 8 tiết mục giải B và 12 tiết mục giải C.

Công tác cung cấp thông tin được quan tâm và duy trì tốt, trong 9 tháng đã đăng tải 86 tin, 12 bài, 234 ảnh phản ánh tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn qua cổng thông tin điện tử của huyện; Tổ chức 57 buổi tuyên truyền lưu động tập trung vào các nội dung: Xây dựng NTM, gương người tốt việc tốt, thực hiện ATGT, VSATTP...;   Thực hiện treo 120 băng Zôn, sản xuất 223 chương trình truyền thanh - truyền hình, tiếp sóng Đài phát thanh Lào Cai 278 giờ (139 giờ tiếng Mông), tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam 11.512 giờ (tại 3 trạm), tiếp sóng chương trình truyền hình Lào Cai 1.342 giờ, tiếp sóng THVN 21.360 giờ. Duy trì, thực hiện tốt công tác luân chuyển đĩa hình xuống cơ sở theo kế hoạch.

5. Hoạt động của HĐND các xã, Thị trấn: Trong 9 tháng, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm theo quy định, tổ chức các cuộc họp bất thường để ban hành Nghị quyết về xây dựng NTM, bầu bổ sung PCT xã theo dự án 600 PCT xã; Chỉ đạo HĐND xã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp trong việc chỉ đạo hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri với các đại biểu HĐND theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND cùng cấp thực hiện Nghị quyết của HĐND đã đề ra. Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri giữa đoàn đại biểu QH và đoàn đại biểu HĐND tỉnh theo quy định ([22]); Trong 9 tháng, HĐND các xã, thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức 46 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung về: Chương trình làm đường bê tông xi măng theo Chương trình xây dựng NTM; Thực hiện Luật Khiếu nại - Tố cáo; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Chương trình hỗ trợ học sinh nghèo...

Đánh giá chung: Nhìn chung trong 9 tháng, các cơ quan đơn vị, UBND các xã đã có những biện pháp triển khai tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển ổn định trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã đạt và vượt so với kế hoạch giao và cao so với cùng kỳ năm 2011: Sản xuất vụ xuân, vụ mùa năng suất, sản lượng đều tăng so với CK, sản xuất vụ hè thu đảm bảo diện tích và khung thời vụ; Phong trào làm đường BTXM diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn toàn huyện; Sản xuất TTCN duy trì ổn định; Kinh doanh, thương mại diễn ra sôi động; thu ngân sách và huy động tín dụng đạt khá; các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng – an ninh được tăng cường; hoạt động đối ngoại thu được nhiều kết quả.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng vẫn còn những khó khăn, tồn tại: Tình hình thị trường chưa thực sự ổn định vẫn còn biến động về giá của một số mặt hàng (lương thực, thực phẩm) phục vụ nhân dân trong dịp tết nguyên đán;  Một số xã chưa thực sự quan tâm tới công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích chè, diện tích rừng trồng mới; Công tác BVR - PCCCR tại một số xã chưa được thực hiện tốt vẫn còn để xảy ra 02 vụ cháy rừng (thiệt hại 5,1ha); Thời tiết diễn biến phức tạp mưa lớn gây lũ quét làm thiệt hại nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng và dân sinh làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân; Tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 còn chậm; Tiến độ xây dựng cơ bản đạt thấp ( khối lượng đạt 51,14%). Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn còn  tiềm ẩn diễn biến phức tạp, tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, xuất cảnh trái phép, di cư tự do... vẫn còn xảy ra.

                  II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2012:

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm còn rất nặng nề, để đảm bảo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao; tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Về kinh tế:

*  Sản xuất nông lâm nghiệp:

- Tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, chăm sóc diện tích ngô hè thu; Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng để thông báo cho nhân dân chủ động các biện pháp phòng trừ; Tổ chức triển khai sản xuất rau màu vụ đông theo kế hoạch.

- Chỉ đạo xây dựng nông lịch và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2013. Chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp để cung ứng kịp thời cho nhân dân sản xuất vụ đông xuân 2011 – 2012 và vụ xuân năm 2012; Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức sơ kết sản xuất vụ mùa (sau khi thu hoạch xong lúa mùa), đồng thời đánh giá những kết quả đã đạt được sau 02 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh.

- Chỉ đạo BQL DA chè huyện phối hợp với UBND các xã đôn đốc, hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, tranh thủ thời tiết thuận lợi để trồng chè đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng chè năm 2012 xong trước 30/10.

- Tiếp tục phối hợp với Sở NN&PTNT, Trung tâm giống NLN triển khai tốt kế hoạch sản xuất rau chuyên canh, trồng cây ăn quả đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Tiếp tục tăng cường giám sát các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật; Tổ chức tốt công tác tiêm phòng kỳ II/2011 cho đàn gia súc, đặc biệt quan tâm chú ý các xã vùng trọng điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, hoàn thành xong trước ngày 15/10/2012; Chỉ đạo UBND các xã rà soát, bổ sung phương án phòng chống rét cho đàn gia súc, đồng thời triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông (Vận động nhân dân làm chuồng trại, trồng cỏ, tích trữ rơm rạ vụ mùa...để làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông)

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; Đôn đốc Công ty TNHH Toàn Thắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2012 (trồng rừng vốn doanh nghiệp); Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức cuộc diễn tập PCCCR tại xã Lùng Cải.

- Đôn đốc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các Chương trình, dự án khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ đề ra.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tổ chức nạo vét kênh mương đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất; Hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ thực hiện duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi, giải ngân thanh quyết toán nguồn vốn miễn thu thủy lợi phí năm 2012 theo đúng quy định.

- Tổ chức thường trực phòng chống lụt bão 24/24h, kiểm tra đôn đốc các xã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống lụt bão tại cơ sở; Phối hợp với các  các Sở, Ban ngành của tỉnh tập trung nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra (xây dựng điểm dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng...)  giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới đến mọi tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu, tích cực tham; Tiếp tục triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM năm 2012; Đôn đốc các xã hoàn thành những tiêu chí đã đăng ký hoàn thành trong năm 2012.

* Công tác quy hoạch, CN - TTCN, XDCB, TNMT

- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về phát triển công nghiệp - TTCN trên địa bàn năm 2012

- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thành theo đúng thời gian cam kết, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo giải ngân thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng kế hoạch. Căn cứ danh mục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đủ điều kiện đưa vào danh mục kế hoạch năm 2013 và các năm tiếp theo.

- Đôn đốc các xã có kế hoạch làm đường GTLT năm 2012 đẩy nhanh tiến độ để bàn giao công trình, làm hồ sơ quyết toán theo quy định; Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phát triển cứng hóa đường liên gia, đường ngõ xóm.

- Tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong GPMB-BTTH các công trình XDCB trên địa bàn; Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để tổ chức bán đấu giá đợt 2 (dự kiến tổ chức bán đấu giá vào 15/10/2012).

* Kế hoạch; Tài chính - tiền tệ; Thương mại, dịch vụ:

- Thực hiện rà soát các chỉ tiêu chưa hoàn thành, tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, đồng thời rà soát, tổng hợp xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

- Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; rà soát, thu các khoản nợ đọng thuế (Thuế VAT, thuế đất, phí môi trường...) của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, sớm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.

- Tăng cường các biện pháp huy động vốn tại chỗ, nâng cao các dịch vụ ngân hàng, tập trung đầu tư vốn cho vay lĩnh vực sản xuất, cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; Khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động các chợ trên địa bàn, đặc biệt bảo tồn và khai thác hiệu quả Chợ văn hóa Bắc Hà.

2. Văn hoá xã hội:

- Tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, kết hợp với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để nâng cấp, sửa chữa các công trình trường, lớp học, nhà ở giáo viên, nhà bán trú cho học sinh đảm bảo công tác giảng dạy và học tập tại các điểm trường trên địa bàn huyện; Tăng cường tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, đảm bảo duy trì, nâng cao tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học; Hướng dẫn các trường tổ chức các hoạt động mũi nhọn trong năm học 2012 - 2013; Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả

- Tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh; Thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở cơ sở, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ y tế; Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số - KHHGĐ, giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 ; Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế

                - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp xóa đói giảm nghèo, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn cho người lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Chính phủ.

- Tập trung bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội như tuyên truyền đạo trái pháp luật, giải quyết việc làm cho lao động...

                - Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đặt ra những mục tiêu cụ thể trong công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” để người dân hiểu tích cực tham gia; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, thôn bản; Phong trào cải tạo giữ gìn vệ sinh môi trường sống ở thôn bản, khu dân cư.

- Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa thôn bản, hoàn thành giải ngân thanh quyết toán nguồn vốn; tiếp tục rà soát hướng dẫn các xã quy hoạch các điểm văn hóa thôn, đăng ký xây dựng nhà văn hóa năm 2013.

3. Công tác nội chính

- Nắm chắc tình hình ANCT, TTATXH ở cơ sở, đặc biệt các xã có hoạt động đạo; Tập trung thực hiện tốt các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, di cư tự do và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, hoạt động đạo trái pháp luật; Tăng cường công tác đấu  tranh phòng chống tội phạm, quản lý an ninh nông thôn; Quản lý tốt công tác cấp giấy tạm trú, tạm vắng, hộ tịch, hộ khẩu theo đúng quy định của Nhà nước; Tăng cường công tác quản lý các hoạt động tôn giáo, kiên quyết ngăn chặn những hành vi lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm TTATGT trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Triển khai thực hiện tốt năm Quốc gia về an toàn giao thông.

- Công tác Quân sự, Quốc phòng: Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Tiếp tục hiện tốt các biện pháp nắm địa bàn nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương,

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý Nhà nước từ huyện đến xã; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 vào các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn; Hướng dẫn các cơ quan trưởng khối, các cơ quan thường trực phong trào thi đua chuyên đề tổng kết phong trao thi đua và xét khen thưởng năm 2012, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2012; Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị. Chỉ đạo HĐND các xã chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm, tăng cường sự phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN cùng cấp trong việc lãnh chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố và giữ vững an ninh  quốc phòng của các xã, thị trấn.

 

Trên đây là báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ  3 tháng cuối  năm 2012 của UBND huyện Bắc Hà./.

 

Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;

- TT Huyện uỷ ;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị;

- LĐ+ CV VPUBND huyện;

- Lưu: VT-LT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

( Đã ký ) 

 

 

 

Trần Thị Hằng    

 

 

 

 

 

 (1) Trong đó đậu tương xuân là 300ha đạt 100%KH, năng suất đạt 10 tạ/ha; Đậu tương hè 284ha đạt  100%KH, cây đang thời kỳ quả non.

(2) Trong đó lạc xuân 120ha đạt 100%KH, năng suất đạt 10 tah/ha; Lạc hè gieo trồng 152/150ha đạt 101%KH, cây đang thời kỳ đâm tia, củ non.

(3) Trong 9 tháng đầu năm HTX chè Bản Liền đã thu mua được 53 tấn chè búp tươi với giá thu mua bình quân đạt 7.000 -7.500đ/kg, lũy kế sản lượng chè búp tươi toàn huyện 620 tấn

(4) Nắng hạn kéo dài đã làm cho 11,6ha thuốc lá không cho thu hoạch; 22 ha năng suất, chất lượng giảm; 6,4 ha do sản xuất ở chân ruộng nên đảm bảo được nước tưới sinh trưởng phát triển bình thường

(5) Trong 7 ha: có 03 ha chuyển dịch cây trồng tại xã Lùng Phình và 04 ha mô hình tại các xã Na Hối, Bản Già, Hoàng Thu Phố

(6) Hợp tác xã đã  đã thu mua được 32.880 kg lá tươi, sơ chế được 1.788kg cao Actiso.

(7) Toàn huyện tiêu hủy 27 con của 05 hộ gia đình với tổng trọng lượng 2.090 Kg, số tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình có lợn  tiêu hủy là 79.420.000 đồng

(8) 12.975 liều LMLM ; 12.975 liều THT ; 11.257 liều vắc xin dịch tả lợn; 2.100 liều vắc xin dại; 1.400 liều vắc xin lợn tai xanh

(9) Ngày 14/9/2012 đoàn công tác của HU - UBND huyện đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các lồng cá trên lòng hồ thủy điện, cho thấy đối với 02 lồng thả đợt 1, giai đoàn đầu có hiện tượng cá chết, đến nay cá sinh trưởng phát triển bình thường trọng lượng cá đạt khoảng 1,2 - 1,5 kg/con (mỗi ngày mỗi lồng tiêu thụ hết 30kg cỏ); Đối với 01/03 lồng cung ứng giống đợt 2 (mỗi ngày mỗi lồng tiêu thụ 30kg cỏ/ 4 ngày).

(10) Mô hình Atiso tại (04ha tại 03 xã, thu lãi trên 14 triệu/ha); mô hình trồng ngô B265 tại xã Bảo nhai (năng suất thực thu 70 tạ/ha); Mô hình ngô tại Bản Cái  (NS 47 tạ/ha) ; Mô hình chè tại xã Tả Văn Chư ...

(11)  Chương trình trồng 16ha gừng/2xã/334hộ, tỷ lệ mọc 78%; Mô hình nuôi cá lồng 20 lồng; Chương trình trồng thuốc lá vụ hè thu, dải vụ thu đông (43,5ha); MH sản xuất lúa gieo xạ (23,4ha), mô hình thâm canh lúa mùa (10ha), MH cây dược liệu...

(12) Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện công tác Quản lý, BVR - PCCCR cho 55 thôn trọng điểm của 10 xã với 2.078 lượt người tham gia.

(13)  120ha rừng phòng hộ đạt 80%KH và 150 ha rừng kinh tế đạt 100% KH

(14) Làm chết và mất tích 10 người; cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn 15nhà; Tốc mái 60 nhà; 61 hộ gia đình bị ảnh hưởng do ngập lụt; 112 hộ cần di chuyển ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét; làm hư hỏng 62 công trình thủy lơi, 8 công trình cấp nước sinh hoạt, sạt lở 11 tuyến đường; thiệt hại 27,9ha lúa, 3,9ha ngô, 6,5 ha sắn, 01 ha quế; ước thiệt hại 65 tỷ đồng.

(15) Tập trung tìm kiếm người mất tích, (tìm thấy thi thể 7/10 nạn nhân để đưa về an táng), đồng thời hỗ trợ ngay cho các gia đình có người bị chết là 3 triệu đồng/người; 02 triệu đồng/01 gia đình bị sập đổ; hỗ trợ 50kg gạo/hộ (đối với các hộ có nhà bị cuốn trôi); Chỉ đạo thành lập Tổ tiếp nhận kinh phí, hiện vật do tổ chức, cá nhân ủng hộ cho các gia đình bị thiệt hại do lũ quét, đến nay đã tiếp nhận  ủng hộ được trên 900 triệu động, 1,4 tấn gạo, 200 bộ quần áo, 34 bộ chăn màn, 23 thùng mì tôm..., xây dựng điểm dân cư mới tại thôn Nậm Chàm.

(16) Chương trình 135: Tổng kinh phí 5.900 triệu đồng, đến nay đã thực hiện giải ngân 5.510 triệu đồng đạt 94%KH vốn (còn 390 triệu đồng hỗ trợ trồng chè xã Bản Liền); Chương trình 102: đã cung ứng 18.597 kg giống lúa; 18.817 kg giống ngô, hỗ trợ giải ngân đạt 98,2%KH vốn (còn vốn hỗ trợ muối I ốt).

(17) Tổng số điểm mỏ đăng ký khai thác đá (25 điểm/16xã, diện tích 12,66ha); Tổng số điểm mỏ đăng ký khai thác cát là 11điểm/2 xã, diện tích 14,67ha

(18) Từ ngày 29/4 đến ngày 05/6/2012, hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về NS&VSMT toàn huyện đã thu gom 600m3 rác thải, nạo vét 70 km rãnh thoát nước, phát quang bụi rậm xung quanh cơ quan, trồng 150 cây xanh, treo 52 băng zôn.

(19)  Trong 318 công trình có: 137 công trình quyết toán, hoàn thành, chuyển tiếp (65 công trình Quyết toán; 64 công trình hoàn thành; 58 công trình chuyển tiếp); 131 công trình khởi công mới (29 công trình thi công, 26 công trình đã đấu thầu, 11 công trình thẩm tra phê duyệt BCKTKT, 65 công trình lập BCKTKT).

(20) Tổ chức  Lễ thắp nến tri ân, viếng nghĩa trang liệt sỹ; Tiếp nhận và trao quà của Chủ tịch nước, Ngân hàng phát triển cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn (159 xuất quà của Chủ tịch nước; 144 xuất quà của Ngân hàng phát triển, tổng trị giá 113 triệu đồng)

(21) Hỗ trợ theo NĐ49: Hỗ trợ 203 lượt học sinh, sinh viên học chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 535.835.000 đồng; Học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS: 8.461.040.000 đồng; Học sinh THPT: 715.470.000 đồng

(25)  Tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri giữa đoàn đại biểu HĐND tỉnh với cử tri các xã Tả Văn Chư, Lùng Phình, Lùng Cải, Lầu Thí Ngài với 129 cử tri tham gia; Tổ chức tiếp xúc cử tri giữa đoàn đại biểu QH với cử tri các xã Bản Liền Nậm Khánh  với 60 cử tri tham gia