Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2014 (28/03/2014 10:50:05 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2014.

 

Theo kế hoạch, hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai trong năm 2014 gồm 4 nội dung chính là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Thực hiện tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; Quảng bá hình ảnh Lào Cai. Cụ thể: Trong năm 2014, Lào Cai sẽ tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh Lào Cai; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ; tuyên truyền đối ngoại tại khu vực biên giới, cửa khẩu; xây dựng 04 cụm pa nô tuyên truyền thông tin đối ngoại khu vực biên giới cửa khẩu tại các địa điểm: Si Ma Cai; Mường Khương, Bát Xát và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Tổ chức họp báo hàng quý nhằm cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân về tình hình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Lào Cai. Đặc biệt là đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh của Lào Cai trên một số ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương, thông qua các sự kiện, hội nghị giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế được tổ chức tại Lào Cai.

Kế hoạch cũng đề ra yêu cầu đối với hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội nhằm nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Hương

Thống kê truy cập
Số người online:
1
Tổng số truy cập:
6.024.140