Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa giai đoạn 2012 - 2020
(31/07/2012 2:54:22 CH)

Ngày 16/7/2012, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa giai đoạn 2012 - 2020.

1. Sự cần thiết lập chương trình phát triển đô thị Sa Pa

- Chương trình phát triển đô thị thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa giai đoạn 2012 - 2020 nhằm hoạch định kế hoạch cụ thể phát triển đô thị trong giai đoạn ngắn hạn đến năm 2015, dài hạn đến năm 2020 để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại bền vững, giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hoá của đô thị và bảo vệ môi trường làm khai thác tiềm năng của thị trấn Sa Pa đồng thời khắc phục những bất cập hiện nay, từng bước xây dựng phát triển đô thị bền vững.

- Để làm cơ sở cho việc đề nghị phân loại đô thị, giúp cơ quan có thẩm quyền căn cứ các tiêu chuẩn phân loại đô thị được quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP lập Chương trình phát triển đô thị, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị.

- Các dự án đầu tư xây dựng phát triển trên địa bàn đô thị phải tuân thủ Chương trình phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đánh giá thực trạng phát triển đô thị Sa Pa đến năm 2012 

STT

Các tiêu chí đánh giá

Đô thị loại IV

Năm 2012

(Đã mở rộng)

Điểm tối đa

Điểm tối thiểu

I

Chức năng đô thị

15 - 10,4

14,57

1

Vị trí và tính chất đô thị

5 - 3,5

5,0

2

Kinh tế xã hội

10 - 6,9

9,57

II

Quy mô dân số toàn đô thị

10 - 7

6,88

II

Mật độ dân số

5 - 3,5

5,0

IV

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

5 - 3,5

3,5

V

Hệ thống công trình hạ tầng đô thị

55,38,2

46,53

1

Nhà ở

10 - 7

8,51

2

Công trình công cộng cấp đô thị

10 - 6,8

9,72

3

Hệ thống giao thông

10 - 7

7,6

4

Hệ thống cấp nước

5 - 3,4

4,9

5

Hệ thống thoát nước

6 - 4,2

5,2

6

Hệ thống cấp điện

4 - 2,8

3,6

7

Hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông

2 - 1,4

2

8

Cây xanh, thu gom xử lý rác thải và nhà tang lễ

8 - 5,6

5

VI

Kiến trúc cảnh quan đô thị

10 - 7

9,4

1

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

2 - 1,4

1,4

2

Khu đô thị mới

2 - 1,4

2,0

3

Tuyến phố văn minh đô thị

2 - 1,4

2,0

4

Không gian công cộng

2 - 1,4

2,0

5

Tổng hợp kiến trúc, công trình kiến trúc tiêu biểu

2 - 1,4

2,0

 

Tổng điểm

 

85,88

- Theo quy định của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP, để được công nhận là đô thị loại IV (theo như Mục tiêu của Chương rình Phát triển đô thị) thì thị trấn Sa Pa phải đạt trên 70 điểm. Như vậy năm 2012, thị trấn Sa Pa đã cơ bản đủ tiêu chuẩn của đô thị loại IV.

3. Các nhóm giải pháp ưu tiên phát triển đô thị Sa Pa giai đoạn ngắn hạn 2012-2015 (nhóm ưu tiên 1)

Nhóm ưu tiên 1 gồm các dự án có vai trò chiến lược sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quá trình phát triển đô thị, nhằm khắc phục các chỉ tiêu còn yếu và còn thiếu so với chỉ tiêu đô thị loại IV, nhóm ưu tiên số 1 sẽ góp phần trực tiếp nâng điểm của thị trấn Sa Pa so với tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Bảng các chỉ tiêu thuộc nhóm ưu tiên 1:  

STT

NHÓM ƯU TIÊN 1

I

Các chỉ tiêu đạt điểm thấp

1

Dân số khu vực nội trú

2

Trung tâm văn hóa

3

Công trình Trung tâm TDTT

4

Đầu mối giao thông

5

Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng

6

Tỷ lệ uất giao thông khu vực nội thị so với đất xây dựng khu vực nội thị

7

Tỷ lệ các cơ sở sản suất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải

8

Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý

9

Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng

10

Tỷ lệ CTR khu vực nội thị được xử lý

11

Số nhà tang lễ khu vực nội thị

12

Tuyến phố văn minh đô thị

13

Tỷ lệ trùng tu tôn tạo các di tích

II

Các chỉ tiêu đạt điẩm tối thiểu

1

Có công trình kiến trúc tiêu biểu, công rình văn hóa lịch sử, di sản

3.1 Về chức năng đô thị:

- Vị trí và tính chất đô thị: Nghiên cứu điều chỉnh địa giới hành chính theo Quy hoạch chung đô thị du lịch Sa Pa đã được phê duyệt; phê duyệt Chương trình phát triển đô thị; lập và phê duyệt đề án đề nghị công nhận thị trấn Sa Pa mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; lập đề án thành lập thị xã Sa Pa; thực hiện theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Pa đến năm 2020, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp, thu hút gia tăng dân số cơ học; tiến tới thị trấn Sa Pa trở thành thị xã, là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia, quốc tế, là trung tâm kinh tế, văn hóa, của tỉnh Lào Cai, cầu nối giao lưu văn hóa, giữa các dân tộc vùng núi phía Bắc, cầu nối giao thương trọng điểm của tỉnh trong vùng núi Tây Bắc, và vùng biên giới Việt Trung.

- Kinh tế xã hội: Hiện tại tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 30 tỷ đồng/năm. Đến năm 2015, tổng thu ngân sách hàng năm trên địa bàn đạt trên 30 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước đạt 0,72 lần; mức tăng trưởng kinh tế 03 năm gần nhất đạt 16%; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần còn dưới 10%.

3.2 Về quy mô dân số toàn đô thị: Năm 2012, dân số toàn đô thị mới đạt 47.123 người, dân số nội thị mới đạt 22.123 người. Đến năm 2015, dân số toàn đô thị đạt khoảng 54,3 ngàn người, trong đó dân số nội thị đạt khoảng 26,5 ngàn người và tỉ lệ đô thị hóa phấn đấu đạt 48,80%.

3.3 Về mật độ dân số: Hiện tại đạt 4.134 người/km2. Đến năm 2015, mật độ dân số đạt trên 4.314 người/km2.

3.4 Về tỉ lệ lao động phi nông nghiệp: Hiện tại đạt 70%. Đến năm 2015, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn đạt trên 70%.

3.5 Về hệ thống công trình hạ tầng đô thị:

a) Hạ tầng xã hội:

- Nhà ở: Hiện tại diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 23,6 m2 sàn/người.

Thực hiện các dự án về nhà ở và tiến hành xây dựng các khu đô thị mới theo danh mục các dự án đầu tư để đến năm 2015 diện tích sàn nhà ở bình quân trên 23,6 m2 sàn/người, tỷ lệ nhà ở kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố đạt trên 65%.

- Đất xây dựng công trình công cộng: Hiện tại đất xây dựng công trình công cộng cấp khu ở đạt 3,29 m2/người, chỉ tiêu đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng 7,88m2/người, đất dân dụng 74,75m2/người. Tiếp tục triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các công trình cơ quan, trụ sở trên địa bàn thị trấn đảm bảo bình quân đất xây dựng công trình công cộng cấp khu ở đạt 1,5 m2/người, công trình công cộng cấp đô thị đạt trên 8 m2/nguời, đất dân dung đạt trên 78 m2/người.

- Công trình y tế: Tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa huyện theo dự án đầu tư đã được duyệt, xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tại các xã đảm bảo mỗi trạm y tế xã có diện tích tối thiểu 500m2, bán kính phục vụ từ 1-2 km, để đến năm 2015 đạt 3,77 giường/ 1000 dân.

- Công trình văn hóa: Hiện tại mới có 2 công trình cần đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa huyện và bảo tàng; xây mới thư viện trung tâm thị trấn, nhà thiếu nhi đến năm 2015 có trên 2 công trình.

- Trung tâm thể dục thể thao: Hiện tại có 1 công trình cần cải tạo, nâng cấp sân vận động thị trấn, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- Trung tâm thương mại dịch vụ: Hiện tại có 4 công trình cần đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các chợ: Chợ Văn hóa, Bến xe, Chợ rau quả và thực phẩm tươi sống; kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, đến năm 2015 có trên 4 công trình hoàn chỉnh, đồng bộ.

- Cơ sở giáo dục: Xây dựng mới Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp THCS và THPT.

b) Hạ tầng kỹ thuật:

- Hệ thống giao thông: Về cơ bản các chỉ tiêu: đầu mối giao thông, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng nội thị mới đạt 12%, mật độ đường chính trong khu vực nội thị mới đạt 6,6 km2, tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng đạt 3%, diện tích đất giao thông/dân số nội thị 9 m2/người. Nhóm chỉ tiêu này còn thiếu và yếu nên cần tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp đường giao thông nội thị nguồn vốn AFD; thực hiện các dự án: dự án Bến xe thị trấn, bãi đỗ xe, Đường Cát Cát - Sút Chải - Ô Quý Hồ huyện Sa Pa, nâng cấp đường QL4D - Tả Phìn, rải nhựa đường QL4D - Má Tra – Km2 đường ĐH 91, đường từ thôn Cát Cát - Ý Lình Hồ - Lao Chải San 2, đường vào Trung tâm dạy nghề huyện Sa Pa, tuyến tránh (vành đai TL 152-155) phía Tây Nam, kết nối các tuyến giao thông trong các dự án, đến năm 2015 đạt các chỉ tiêu đô thị loại IV.

- Cấp nước: Tiếp tục thực hiện dự án cấp nước nguồn vốn AFD; hoàn thành hồ chứa nước Thác Bạc, xây dựng trạm cấp nước tập trung quy mô nhỏ trung tâm xã (Tả Giàng Phìn, Hầu Thào, Sa Pa) công suất 500-1.000 m3/ngđ, bổ sung mạng lưới phân phối nước thị trấn Sa Pa mở rộng.

- Thoát nước thải: Tiếp tục thực hiện dự án thoát nước nguồn vốn AFD; đầu tư bảo dưỡng, nâng cấp mạng lưới thoát nước hiện có, đầu tư mở rộng mạng lưới thoát nước cho khu vực nội thị dự kiến mở rộng ra 3 xã.

- Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng: Hiện tại chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị là 595 kw/người/năm, tỷ lệ đường phố chính trong khu vực nội thị được chiếu sáng là 95%, tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng mới đạt 50%, vì vậy cần tiếp tục thực hiện dự án cấp điện và chiếu sáng nguồn vốn AFD; đầu tư xây dựng và nâng cấp hoàn thiện mạng lưới chiếu sáng trên địa bàn thị trấn, đảm bảo tỷ lệ đường phố chính khu vực nội thị được chiếu sáng trên 95%, tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng trên 50%.

- Hệ thống thông tin và bưu chính viễn thông? Hiện tại mới đạt 31,13 máy/100 dân. Tiếp tục mở rộng mạng lưới viễn thông, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, tối ưu hóa mạng lưới viễn thông, lắp đặt thêm thuê bao viễn thông, intemet, wifi theo nhu cầu của người dân, phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 31,13 máy điện thoại bình quân /100 dân.

- Thu gom xử lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường: Hiện tại CTR khu nội thị thu gom 80% được xử lý hợp vệ sinh là 10%, tiếp tục quy hoạch và xây dựng bãi chôn lấp và xử lý CTR huyện Sa Pa, xây dựng các nhà vệ sinh công cộng trên các tuyến, điểm du lịch (Tả Phìn, Lao chải, Tả Van, Bản Hồ - Sín Chải); mở rộng phạm vi và năng lực thu gom chất thải rắn trên địa bàn thị trấn, đến năm 2015 đảm bảo tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được thu gom và xử lý hợp vệ sinh đạt trên 80%, cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp hiện nay đảm bảo tỷ lệ chất thải rắn được chôn lấp hợp vệ sinh trên 65%.

- Cây xanh: Hiện tại đất cây xanh đô thị đạt 40m2/nguời, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 77,6 m2/người, tiếp tục cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa hiện có; thực hiện các dự án: cây xanh đô thị thị trân, trồng hoa và cây cảnh đô thị.

3.6 Về kiến trúc cảnh quan đô thị:

- Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: Hiện tại đã có quy chế đô thị từng khu vực đang thực hiện tốt, tiếp tục lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng chính của đô thị Sa Pa; nghiên cứu thiết kế đô thị chi tiết khu vực Nhà thờ trung tâm, Chợ Sa Pa, Quảng trường thị trấn; lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; quản lý xây dựng đô thị theo quy chế đã được phê duyệt.

+ Khu đô thị mới đã có dự án đô thị mới, cần tiếp tục cải tạo chỉnh trang đô thị bằng nguồn vốn AFD; hoàn thiện 2 khu đô thị mới: Khu dân cư và tái định cư Đồi thông giai đoạn 1, khu Tây Bắc; kêu gọi đầu tư các dự án khu đô thị mới.

+ Tuyến phố văn minh đô thị: Thực hiện đề án xây dựng nếp sống văn ninh đô thị; ban hành tiêu chí và công nhận tuyến phố văn ninh đô thị đảm bảo tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị trên tổng số đường chính khu vực nội thị đạt trên 10% .

+ Công trình kiến trúc tiêu biểu: Hiện tại đã có 1 công trình, tiếp tục triển khai các dự án: Cải tạo nâng cấp khu vực Bãi đá cổ; làm mới đường dạo, tôn tạo tu viện Tả Phìn; dự án bảo tồn, khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn; dự án Nhà thờ.

4. Các nhóm giải pháp ưu tiên phát triển đô thị Sa Pa giai đoạn dài hạn 2016-2020 (ưu tiên 2)

Nhóm giải pháp ưu tiên 2 gồm các dự án có tính cơ bản củng cố các chỉ tiêu đã đạt điểm trong giai đoạn 1. Các dự án này có tác động vào sự phát triển bền vững của đô thị đến năm 2020 (những giải pháp ưu tiên 2 không bao gồm nhóm l).

a) Về công trình hạ tầng xã hội:

- Về công trình công cộng: Xây mới các trụ sở của thị xã trong tương lai, tiếp tục triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp các công trình cơ quan, trụ sở hiện có.

- Về công trình giáo dục, đào tạo: Nâng cao năng lực trung cấp dạy nghề; cải tạo nâng cấp hệ thống cơ sở giáo dục hiện có trên địa bàn, xây dựng trường PTTH số 2.

- Về y tế: Đầu tư xây dựng hệ thống trạm y tế đạt chuẩn quốc gia tại các xã.

+ Về trung tâm thể dục thể thao: Xây dựng nhà thi đấu trong nhà; xây dựng sân vận động thị xã và các điểm tập luyện TDTT tại các xã; xây dựng trung tâm huấn luyện TDTT quốc gia.

+ Về trung tâm thương mại dịch vụ: Kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị.

b) Về công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Về hệ thống giao thông: Nâng cấp các tuyến đường, kết nối các tuyến đường trong các dự án; kêu gọi đầu tư dự án xe điện phục vụ khách du lịch.

- Về cấp nước: Xây dựng trạm cấp nước Tả Phìn, đến năm 2020 đạt công suất 1000 m3/ngđ; xây dựng trạm cấp nước Ô Quý Hồ, đến năm 2020 đạt công suất 1000 m3/ngđ; xây dựng các công trình thu nước: Suối Hồ 1 công suất 1.000 m3/ngđ, Suối Hồ 2 công suất 1.500 m3/ngđ, Nhà Pha công suất 800 m3/ngđ, Cửa Rừng công suất 200 m3/ngđ.

- Về thoát nước thải: Đầu tư mở rộng mạng lưới thoát nước cho khu vực ngoại thị mở rộng ra 9 xã.

- Về cấp điện và chiếu sáng: Xây mới 04 tuyến 22kv từ âm 11kv Sa Pa về cấp cho các phụ tải; xây dựng hệ thống điều khiển chiếu sáng tập trung cho toàn thị xã.

- Về bưu chính viễn thông: Tiếp tục mở rộng mạng lưới viễn thông, lắp đặt thêm thuê bao viễn thông theo nhu cầu của người dân.

- Về chất thải rắn và nhà tang lễ: Xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển CTR để đưa CTR về nhà máy xử lý rác thải TP. Lào Cai tại Đồng Tuyển; xây dựng 1 nhà tang lễ.

- Về khu đô thị mới, khu cải tạo chỉnh trang, thực hiện các dự án: Vườn Đào, dự án Đồi Thông giai đoạn 2, dự án sườn Đồi Con Gái, dự án Ô Quý Hồ, dự án Đồi Viôlet; kêu gọi đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị mới khác trên địa bàn thị xã.

5. Lộ trình, danh mục dự án ưu tiên đầu tư, kinh phí và nguồn lực thực hiện

5.1 Lộ trình nâng cấp đô thị thị trấn Sa Pa từ loại V lên loại IV:

- Trong năm 2012 triển khai các dự án ưu tiên phấn đấu thị trấn Sa Pa mở rộng cơ bản đạt tiêu chuẩn của đô thị loại IV; lập đề án đề nghị công nhận thị trấn Sa Pa mở rộng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, trình Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong năm 2012.

- Trong năm 2013 triển khai lập đề án thành lập thị xã Sa Pa và các phường thuộc thị xã, hoàn thành các thủ tục trình duyệt các cấp để trình Bộ Nội vụ và Chính phủ vào cuối năm 2013.

- Đến năm 2015, triển khai các giải pháp khắc phục các chỉ tiêu còn yếu theo tiêu chuẩn của đô thị loại IV quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP và Thông tư 34/2009/Tr-BXD; tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thị trấn Sa Pa mở rộng phấn đấu cơ bản hoàn thiện theo các tiêu chuẩn đô thị loại IV giai đoạn 2016 - 2020 và bước đầu hướng tới tiêu chuẩn của đô thị loại III.

5.2 Danh mục dự án ưu tiên:

- Theo mục tiêu phát triển đô thị cơ bản hoàn thiện các tiêu chuẩn, chỉ tiêu của đô thị loại IV và tiến tới bước đầu phấn đấu theo tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020, cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các dự án phát triển hạ tầng đô thị (kích vào đây để xem chi tiết danh mục dự án).

5.2 Kinh phí và nguồn lực thực hiện:

- Tổng khái toán kinh phí đầu tư đến năm 2020: khoảng 5.104 tỷ đồng. 

Nguồn vốn

Vốn AFD

Ngân sách

Kêu gọi đầu tư

Tổng

2012- 2015

2016- 2020

2012- 2015

2016- 2020

2012- 2015

2016- 2020

2012- 2015

2016- 2020

Đang triển khai

183

 

 

 

 

 

183

 

Ưu tiên 1

 

 

799

 

1.429

 

2.228

 

Ưu tiên 2

 

 

 

1.442

 

1.251

 

2.693

Tổng

183

2.241

2.680

5.104

- Nhóm giải pháp huy động nguồn lực thực hiện:

+ Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thị trấn.

+ Thu hút mạnh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phát triển hạ tầng.

+ Rà soát cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

+ Mở rộng liên kết đầu tư phát triển khu dân cư, dịch vụ du lịch, dịch vụ công với sự tham gia của khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài theo hình thức PPP, BOT, BTO, BT,...

+ Huy động kịp thời các nguồn thu theo quy định pháp luật (thuế nhà đất, đấu giá quỹ đất, theo phân cấp từ các khoản thu của Tỉnh, ODA, FDI,...)

+ Tham gia chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009 – 2020.