Cụm công nghiệp Tằng Loỏng 
(10/07/2009 )

Cụm công nghiệp Tằng Loỏng thuộc địa bàn xã Xuân Giao, xã Gia Phú, xã Phú Nhuận và thị trấn Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng, diện tích đất cho các cơ sở sản xuất công nghiệp 700 ha. Đất cho các khu tái định cư, chung cư và đô thị Tằng Loỏng là 1.300 ha.

Cụm công nghiệp Tằng Loỏng được quy hoạch phát triển trên cơ sở mặt bằng khu vực tuyển quặng Apatít đã được đầu tư trong những năm của thập kỷ 80. Ở đây cơ sở hạ tầng đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh như đường điện (Hệ thống cấp điện 110KV Thác Bà - Tằng Loỏng; Hệ thống cấp nước từ trạm nước Tả Thàng công suất 40.000 m3/ngđ; Hệ thống đường bộ, đường sắt, hồ thải xử lý môi trường).

 

Hiện nay Tằng Loỏng có 05 cơ sở đang sản xuất ổn định, 04 cơ sở đang đầu tư xây dựng và nhiều dự án đang triển khai bước lập và duyệt dự án, cụ thể như sau:

 

1. Các cơ sở đang sản xuất ổn định

 

- Nhà máy tuyển quặng Apatít: 400.00t/năm

 

- Nhà máy sản xuất NPK: 30.000t/năm

 

- Nhà máy Phốt pho vàng 1: 2.000t/năm

 

- Nhà máy Phốt pho vàng 2: 6.000t/năm

 

- Nhà máy đúc bi nghiền tấm lót: công suất 2.000t/năm ( Tháng 4/2006 đi vào sản xuất)

 

2. Các dự án đang triển khai xây dựng

 

- Nhà máy luyện đồng và sản xuất Axít Sumphuric.

 

- Nhà máy Phốt pho vàng 3: 8.000t/năm

 

- Nhà máy bao bì kim loại và khí ôxi hoá lỏng.

 

3. Các dự án khác đang chờ duyệt để triển khai

 

- Dự án tổ hợp luyện kim 500.000t/năm; diện tích 107 ha.

 

- Dự án sản xuất nước sinh hoạt và sản xuất: 30.000m3/ngđ.

 

- Dự án sản xuất phân bón tổng hợp của Công ty Tùng Lâm Trung Quốc. Vốn đầu tư 35 triệu USD, diện tích 15 ha.

 

- Dự án sản xuất thuốc tím (KMnO4) Trung Quốc. Vốn đầu tư 1 triệu USD, diện tích 15 ha.

 

* Cho đến nay tại các cụm công nghiệp: Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới, Tằng Loỏng đã có 12 dự án đầu tư xây dựng, trong đó có 4 dự án đã xây dựng xong và đi vào sản xuất từ năm 2005.