Lào Cai: Triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (27/02/2014 1:36:27 CH)
Sáng nay (26/2), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
Sáng nay (26/2), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy; Doãn Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cùng theo dõi. Tại các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập trung.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị được Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên viên cao cấp, Ủy viên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề (ảnh dưới).

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu sâu, nắm vững, vận dụng có hiệu quả các nội dung cơ bản của chuyên đề vào trong công việc, cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc triển khai học tập chuyên đề, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có cách làm hay, sáng tạo. Mỗi cán bộ, đảng viên cần liên hệ bản thân, có phương hướng phấn đấu, làm theo; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ, các đoàn thể, tổ chức hội và cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Việc thực hiện cần có sự kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện trước đây để bảo đảm thường xuyên, liên tục.

Đồng chí yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy đảng căn cứ tình hình thực tế có những giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, đồng thời bổ sung vào chương trình, kế hoạch để thực hiện ở cấp mình, ngành mình, đơn vị mình cho phù hợp nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Mai Hương\LCĐT