Kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bảo Thắng 
(13/03/2009 )

Thực hiện Nghị quyết số 38/CP của Chính phủ để triển khai cải cách một bước về thủ tục hành chính. Ngày 23/9/2004, UBND huyện đã ban hành quy định về các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”. Đây là một bước ngoặc quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính công ở địa phương.

Nếu như trước đây, mỗi khi công dân có việc giải quyết, cần đến các cơ quan công quyền thì thường phải qua nhiều bước thủ tục ở nhiều cơ quan, mất khá nhiều thời gian, phải chịu sức ép bởi những yêu cầu phức tạp, phiền hà, thậm chí là nhũng nhiễu. Từ khi thực hiện cơ chế “Một cửa”, bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” đã là một “cầu nối” quan trọng. Cán bộ thường trực ở đây có trách nhiệm tiếp nhận thủ tục, tư vấn, hướng dẫn cho bà con và trả kết quả theo một trình tự và thời gian nhất định. Tại đây, mọi thủ tục, quy định về mức lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch. Những vấn đề chưa rõ, công dân có quyền yêu cầu các chuyên viên thường trực của từng chuyên ngành giải thích, hướng dẫn, giúp người dân hoàn tất thủ tục một cách nhanh nhất.

 

Sau gần 3 năm hoạt động theo cơ chế “ Một cửa”, bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” của huyện cũng như ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cơ bản đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, tỉnh cũng như nội dung các đề án, kế hoạch và quy chế hoạt động. Từng bước cải tiến để đơn giản hoá thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực; đảm bảo chính xác, rút ngắn thời gian và giảm bớt những thủ tục phiền hà không cần thiết.

 

Đến nay, ngoài bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện cũng đều đã triển khai tổ chức thực hiện theo cơ chế “Một cửa” và hoạt động khá nền nếp. Các thủ tục hành chính như chứng thực, cấp phép xây dựng, cấp phép kinh doanh...về cơ bản đã đảm bảo đúng thời gian quy định, ngày càng hạn chế tình trạng hồ sơ tồn đọng, vì vậy đã nhận được sự đồng tình, sự hải lòng của các tổ chức và công dân.

 

Trong 2 năm ( 2004 – 2005), bộ phận một cửa của huyện tiếp nhận 13.473 hồ sơ, đã giải quyết song đạt 82%. Hoạt động “Một cửa” ở các xã thị trấn nhận và giải quyết được 4.138 hồ sơ. Nhìn chung, việc giải quyết theo đúng thủ tục và trình tự, không có tình trạng gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được như đã nêu trên, quá trình thực hiện cải cách hành chính nói chung vẫn còn bộc lộ một số tồn tại cần được tiếp tục khắc phục như việc tổ chức cách thức làm việc chưa được thật thuận lợi, dẫn đến việc công chứng, chứng thực hồ sơ cho công dân còn chậm, sự bất cập giữa biên chế và trình độ cán bộ. Mặt khác, không phải ở mọi cấp, mọi lĩnh vực, việc thực hiện chế độ “ một cửa” đều đã thống nhất, có lĩnh vực ở cấp trên thì phù hợp; nhưng ở cấp cơ sở lại nảy sinh mâu thuẫn do số lượng người đến giải quyết thủ tục ít, biên chế cán bộ thường trực lại kiêm nhiệm. Do vậy, ở một số lĩnh vực như cấp quyền sử dụng đất sẽ khó thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Từ những bất cập trên, vừa qua, UBND huyện đã có kế hoạch đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn giai đoạn 2006 – 2010. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cải cách hành chính là một quá trình vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện./.

Nguồn: Chuyên trang huyện Bảo Thắng