Hỏi đáp trực tuyến
Thống kê chuyên mục hỏi đáp
  • Tổng số câu hỏi: 9749
  • Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 161
  • Tổng số câu hỏi đã duyệt: 9588
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 268
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 9481
STTCâu hỏiNgười hỏiNgày trả lờiĐơn vị trả lời
1 hỏi về chỉ tiêu tuyển dung̣ cuả cac huyện (Có 1 câu trả lời)Đặng Thị Nga30/01/2015SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
2 Tuyển công chức giáo viên (Có 1 câu trả lời)Lê Thị Bích30/01/2015SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
3 thi viên chức (Có 1 câu trả lời)nguyễn thu hà30/01/2015SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
4 hỏi (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Tiến Dũng30/01/2015SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
5 CÁN BỘ THIẾT KẾ TRỒNG RỪNG SAI (Có 1 câu trả lời)PHẠM VĂN HƯỞNG29/01/2015VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN
6 Tuyển dụng (Có 1 câu trả lời)Trần Tiến Hoàn29/01/2015SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
7 hỏi về đăng ký giao dịch đảm bảo (Có 1 câu trả lời)Hoàng Ngọc Bách29/01/2015SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
8 Chỉ tiêu tuyển giáo viên tiểu học 2015 (Có 1 câu trả lời)Giàng Seo Xìa29/01/2015HUYỆN BẮC HÀ
9 Trợ cấp ban đầu (Có 1 câu trả lời)Lý Thị Điềm29/01/2015HUYỆN BẮC HÀ
10 hỏi về tuyển công chức (Có 1 câu trả lời)khẩu khái sảo27/01/2015SỞ LAO ĐỘNG -TBXH
11 Kỷ luật công chức (Có 1 câu trả lời)sùng A Sấu27/01/2015SỞ NỘI VỤ
12 chế độ chuyển ngạch viên chức (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Văn Huy27/01/2015SỞ NỘI VỤ
13 Chế độ chuyển vùng đối với giáo viên (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thành Chung27/01/2015SỞ NỘI VỤ
14 Nghị định 19/ CP (Có 1 câu trả lời)Vũ Đức Thịnh27/01/2015SỞ NỘI VỤ
15 Hỏi về chính sách thu hút của tỉnh (Có 1 câu trả lời)Mai Đại Thành27/01/2015SỞ NỘI VỤ
16 ho tro dao tao (Có 1 câu trả lời)Trần anh Đức27/01/2015SỞ NỘI VỤ
17 Giấy phép lái xe bị mờ nhòe (Có 1 câu trả lời)Đặng Văn Cao23/01/2015SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
18 vấn đề tuyển dụng giáo viên hợp đồng (Có 1 câu trả lời)Trịnh Thị Trang23/01/2015HUYỆN BẮC HÀ
19 Hỏi về Hợp đồng ngắn hạn (Có 1 câu trả lời)Lê Thị Ngọc Lâm23/01/2015HUYỆN BẮC HÀ
20 chính sách khen thưởng. (Có 1 câu trả lời)vàng văn A23/01/2015HUYỆN BẮC HÀ
21 hỏi về chính sách hỗ trợ học nghiên cứu sinh (Có 1 câu trả lời)Đào Mỹ Hạnh22/01/2015SỞ NỘI VỤ
22 Tách khẩu (Có 1 câu trả lời)Đỗ Hiền21/01/2015CÔNG AN TỈNH
23 thủ tục (Có 1 câu trả lời)Trần Hải Đăng21/01/2015CÔNG AN TỈNH
24 điều kiện để nhập khẩu tại thành phố lào cai (Có 1 câu trả lời)Phạm Thị Dương21/01/2015CÔNG AN TỈNH
25 trình tự, thời gian thủ tục chuyển ngạch viên chức y tế (Có 1 câu trả lời)Trần Văn Cường20/01/2015SỞ Y TẾ
26 Xử lý tảo hôn (Có 1 câu trả lời)Vàng Seo Sái16/01/2015SỞ TƯ PHÁP
27 Hỏi quy định xin chuyển  (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Phượng16/01/2015HUYỆN BÁT XÁT
28 tuyển gjáo viên hợp đồng (Có 1 câu trả lời)Sầm Thị Hợi09/01/2015HUYỆN BÁT XÁT
29 Tuyển dụng công chức 2015 (Có 1 câu trả lời)Phạm Thị Thiệp09/01/2015HUYỆN BÁT XÁT
30 thi tuyển giáo viên (Có 1 câu trả lời)Đinh thị linh09/01/2015HUYỆN BÁT XÁT

[Trang trước]  [Trang sau]