Hỏi đáp trực tuyến
Thống kê chuyên mục hỏi đáp
  • Tổng số câu hỏi: 11652
  • Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 69
  • Tổng số câu hỏi đã duyệt: 11583
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 138
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 11514
STTCâu hỏiNgười hỏiNgày trả lờiĐơn vị trả lời
1 Cơ quan nào đứng ra làm chủ cho chúng tôi (Có 1 câu trả lời)Trần Tuấn Hoàng25/05/2016THANH TRA TỈNH
2 An toàn thực phẩm (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Thị Huệ25/05/2016UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI
3 Xe oto tải đỗ gây mất ATGT (Có 1 câu trả lời)Trần Thị Hương Giang25/05/2016UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI
4 thắc mắc  (Có 1 câu trả lời)Thào A Chứ25/05/2016HUYỆN SI MA CAI
5 Thời gian hoàn thành dự án (Có 1 câu trả lời)Đặng Thị Thu Hà24/05/2016SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
6 hỏi về việc cấp giấy phép sử dụng đất  (Có 1 câu trả lời)lùng văn vinh24/05/2016HUYỆN BẢO THẮNG
7 Hỏi thêm, đền bù tài sản trên đất của công ty cổ phần (Có 1 câu trả lời)Phạm Duy Thanh24/05/2016HUYỆN BẢO THẮNG
8 Hỏi chế độ tiền lương (Có 1 câu trả lời)giáo viên hợp đồng tại các trường PTDTBT huyện Văn Bàn23/05/2016THANH TRA TỈNH
9 Thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016 (Có 1 câu trả lời)Lê Thị Quỳnh Thư23/05/2016SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
10 chế độ đặc thù ngành (Có 1 câu trả lời)Đinh Hương Giang23/05/2016SỞ Y TẾ
11 Xây dừng chợ ở trường học (Có 1 câu trả lời) Nguyễn Văn Hiên23/05/2016SỞ CÔNG THƯƠNG
12 thủ tục hành chính chuyển nhương QSDĐ (Có 1 câu trả lời)nguyễn ngọc nghi20/05/2016VĂN PHÒNG UBND TỈNH
13 Hỏi về thuế kinh doanh trực tuyến (Có 1 câu trả lời)Vàng Văn Dự20/05/2016CỤC THUẾ TỈNH
14 Tôi có được hưởng lương theo vị trí việc làm không? (Có 1 câu trả lời)Trần Tuấn Hoàng20/05/2016SỞ NỘI VỤ
15 mã ngành (Có 1 câu trả lời)Thào A Dê20/05/2016SỞ NỘI VỤ
16 Tìm Việc Làm (Có 1 câu trả lời)Hoàng Văn Duy20/05/2016SỞ NỘI VỤ
17 Ưa tiên xét tuyển và hợp đồng (Có 1 câu trả lời)Lồ Văn Thu20/05/2016SỞ NỘI VỤ
18 Hỗ trợ theo chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp (Có 1 câu trả lời)Nguyễn Minh Hải20/05/2016SỞ CÔNG THƯƠNG
19 Chi thu nhập tăng thêm (Có 1 câu trả lời)Hoàng Kim Đài19/05/2016SỞ Y TẾ
20 Cấp lại đăng kí xe máy (Có 1 câu trả lời)Giàng A Nụ19/05/2016CÔNG AN TỈNH
21 một đoạn đường làm 3 năm chưa xong, chậm tiến độ, ai chịu trách nhiệm (Có 1 câu trả lời)phan văn nam19/05/2016SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
22 HỎi chuyển ngạch lương (Có 1 câu trả lời)Nguyênx Văn Nam19/05/2016HUYỆN BẢO THẮNG
23 tuyển dụng (Có 1 câu trả lời)Lò Tả Mẩy19/05/2016HUYỆN BẢO THẮNG
24 Hỏi về chế độ hưu và tiền công (Có 1 câu trả lời)Hoàng Thị Lê19/05/2016HUYỆN BẢO THẮNG
25 Hỏi về chế độ khi về hưu theo Nghị định 116/2010 của Chính phủ (Có 1 câu trả lời)Hoàng Thị Lê19/05/2016HUYỆN BẢO THẮNG
26 Hỏi về vị trí việc làm (Có 1 câu trả lời)Ma A Sùng18/05/2016HUYỆN SI MA CAI
27 chế độ phụ cấp đọc hại (Có 1 câu trả lời)Vàng Thị Kim18/05/2016HUYỆN SI MA CAI
28 Xin hỏi về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn! (Có 1 câu trả lời)Hùng Cường18/05/2016SỞ XÂY DỰNG
29 Kiến nghị (Có 1 câu trả lời)Đoàn Thị Thanh18/05/2016VĂN PHÒNG UBND TỈNH
30 Công chức 2016 (Có 1 câu trả lời)Thền Thị Nhật18/05/2016SỞ NỘI VỤ

[Trang trước]  [Trang sau]