Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới 2013 (06/12/2013 3:36:30 CH)

Chiều ngày (5/12), Ban chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Dự hội nghị, có các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh; đại diện Ban chỉ đạo xây dựng NTM các huyện, thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.


Theo báo cáo tại hội nghị: Năm 2013, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả khá toàn diện, rõ nét, lan tỏa cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Bộ máy tổ chức, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình ngày càng được hoàn thiện, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, vận động được tỉnh hết sức quan tâm, nhận thức của nhân dân các xã về chương trình Xây dựng nông thôn mới đã được nâng lên rõ rệt. Tỉnh cũng ban hành đồng bộ và khá đầy đủ các văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách thực hiện Chương trình tạo điều kiện cho cơ sở chủ động trong quá trình triển khai.

Trong đó, các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp được triển khai thực hiện có hiệu quả, sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển tích cực, sản xuất hàng hóa từng bước được hình thành, sản xuất nông, lâm nghiệp tăng mạnh. Diện tích lúa mùa đạt 20.230 ha, bằng 100,2%KH; ngô các loại 34.518 ha đạt 101%KH; cây đậu tương 5.074 ha đạt 103,6% KH… Về lâm nghiệp đã khảo sát thiết kế trồng rừng tập trung là 8.621,77 ha, đạt 127,7% KH; Trồng mới 7.953,21 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ 340 ha đạt 100 % so KH. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng mới hoặc nâng cấp như giao thông, thuỷ lợi, điện, đường, trường, trạm, nhà văn hoá... Đặc biệt về xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông nông thôn được tỉnh chú trọng phát triển mạnh. Tính đến ngày 30/11/2013, trên địa bàn toàn tỉnh đã mở mới 276,83km, trong đó năm 2013 là 71,06 km;  đường rải cấp phối là 107,61 km, trong đó năm 2013 là 89,11 km, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn là 705,74 km. Riêng năm 2013, làm được 509,1 km đường đạt 62% kế hoạch đề ra. Về lĩnh vực cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay đã có thêm 7.721 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng mới 6.018 chuồng trại chăn nuôi; 304 tổ thu gom rác thải; đào 30.424 hố chôn lấp rác. Toàn tỉnh đã có 94.355 hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 83,9%. Tổng nguồn vốn giao đầu tư xây dựng NTM cho 144 xã năm 2013 là 1.543.734 tỷ đồng.

Theo kết quả tự đánh giá của các xã và báo cáo của các huyện, thành phố, đến tháng 11 năm 2013, toàn tỉnh có 3 xã đạt 19 tiêu chí; 7 xã đạt từ 14 -18 tiêu chí (tăng 2 xã so với năm 2012); 26 xã đạt từ 9 -13 tiêu chí ( tăng 15 xã); 65 xã đạt từ 5 -8 tiêu chí (tăng 28 xã); 43 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 51 xã). Bình quân số tiêu chí đạt/xã là 7,16; tăng trong năm 2012 là 2,4 tiêu chí.

Đối với 4 xã điểm xây dựng NTM năm 2013: xã Quang Kim (Bát Xát) và Nậm Cang (Sa Pa) đạt 19/19 tiêu chí; Vạn Hòa (TP. Lào Cai) đạt 18/18 tiêu chí (xã không có chợ theo quy hoạch của Sở Công thương); xã Phú Nhuận (Bảo Thắng) đạt 16/19 tiêu chí. Trong 36 xã xây dựng NTM giai đoạn 2011 -2015, có 5 xã đạt từ 14 -18 tiêu chí (trong đó có 2 xã là Đồng Tuyển và Cam Đường (TP. Lào Cai) đã đạt 18 tiêu chí, dự kiến hết năm 2013 sẽ đạt 19 tiêu chí ). Giai đoạn sau 2015, toàn tỉnh còn 108 xã xây dựng NTM.

Đối với 3 phong trào thi đua chuyên đề năm 2013 thực hiện chương trình xây dựng NTM (bảo vệ, phát triển rừng và trồng cây xanh; xây dựng đường giao thông; vệ sinh môi trường nông thôn) đã đạt được những kết quả nhất định. Diện mạo nông thôn vùng cao tỉnh Lào Cai từng bước thay đổi theo hướng khang trang, sạch đẹp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Tư duy của một bộ phận nông dân về phát triển sản xuất, kinh doanh theo cơ chế kinh tế thị trường còn nhiều hạn chế; Một số xã thi công đường bê tông chưa đảm bảo kỹ thuật theo yêu cầu; Tiến độ triển khai các hạng mục trong nội dung vệ sinh môi trường nông thôn vẫn còn chậm, Lực lượng cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới còn thiếu, trình độ, năng lực của cán bộ cơ sở còn yếu...

Đ/c Nguyễn Hữu Thể - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai, phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn, các đại biểu tham dự hội nghị đã dành phần lớn thời gian tiến hành thảo luận, đánh giá cụ thể hơn kết quả chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; nhận diện các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải và bàn các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những cố gắng của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong xây dựng NTM. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Lào Cai tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là Hoàn chỉnh các thủ tục và quyết định công nhận các xã đạt chuẩn NTM năm 2013 đảm bảo đúng trình tự quy định cũng như chất lượng và tính bền vững của các tiêu chí NTM. Nâng cao mức độ hoàn thành các tiêu chí Xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã. Phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm từ 2 tiêu chí trở lên, trong đó các xã Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2015 sẽ hoàn thành từ 3 đến 5 tiêu chí trở lên. Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ đầu tư cho 10 xã phấn đấu đạt xã NTM năm 2014.

Đồng chí cũng đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm trên như: Tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện tất cả các lĩnh vực, tập trung cao cho phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi để tăng nhanh thu nhập cho nông dân, giải quyết vấn đề giảm nghèo; tất cả các xã phải vào cuộc quyết liệt nhất là 10 xã trong mục tiêu về đích NTM năm 2014. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua để khích lệ tinh thần toàn dân vào cuộc. Năm 2014 tập trung 3 nhiệm vụ chính: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vệ sinh môi trường nông thôn và đảm bảo an ninh trật tự nông thôn nhằm nâng cao đời sống, đảm bảo môi trường sống xanh - sạch - đẹp và bình yên, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân./.

Tuấn Anh