Kỷ niệm 53 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2011): Mãi mãi khắc ghi, làm theo lời Bác dạy (23/09/2011 8:54:18 SA)
Ngày 23/9/1958, Bác Hồ và đoàn cán bộ Chính phủ lên thăm Lào Cai. Khi nói chuyện với cán bộ và nhân dân Lào Cai, Bác ân cần căn dặn, chỉ rõ những nhiệm vụ lớn cho Đảng bộ và đồng bào Lào Cai thực hiện.
Trong lời căn dặn về đoàn kết dân tộc, Bác nói: “Ngày nay, dưới chế độ dân chủ cộng hòa của chúng ta, các dân tộc bất kỳ dù to hay nhỏ đều bình đẳng, đều là người chủ nước nhà Việt Nam. Tất cả các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau như anh em ruột thịt…”.

 

Làm theo lời Bác dặn, những năm 1958 – 1960, đồng bào các dân tộc Lào Cai đã đoàn kết, động viên, tương trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn để xây dựng quan hệ sản xuất mới và phát triển kinh tế, xã hội. Những năm 1961 – 1975, đồng bào các dân tộc thiểu số đã tận tình giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền xuôi lên xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở Lào Cai. Với tinh thần tương thân, tương ái “Bát cơm hợp tác đậm đà ngược xuôi”, đồng bào các dân tộc cùng nhau vừa tăng gia sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, vừa ra sức chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền Nam. Có thể nói, đây là thời kỳ tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ở Lào Cai được thể hiện nổi bật nhất. Hàng vạn đồng bào miền xuôi lên Lào Cai xây dựng kinh tế mới đã được đồng bào các dân tộc thiểu số đón nhận và giúp đỡ về mọi mặt. Đồng bào lên khai hoang tích cực giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số về kinh nghiệm sản xuất. Hơn 20 dân tộc chung sống hòa thuận, đoàn kết như anh em một nhà.

Khi bước vào công cuộc đổi mới đất nước, nhân dân các dân tộc Lào Cai đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng làng bản văn hóa giàu đẹp. Tình đoàn kết keo sơn đó đã giúp cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên đạt những thành tựu to lớn về mọi mặt để có được Lào Cai thay da đổi thịt như hôm nay.

Về nhiệm vụ tăng gia sản xuất, Bác căn dặn: “Phải cố gắng làm thế nào cho đồng bào no cơm ấm áo hơn nữa. Muốn như vậy thì phải tăng gia sản xuất… Muốn đủ lương thực thì phải ra sức trồng lúa và ngô, khoai… Các cán bộ cần phải hướng dẫn đồng bào, đặc biệt là đồng bào rẻo cao định canh, bảo vệ rừng, dùng phân bón, làm ruộng bậc thang, cải tiến kỹ thuật cày cấy”.

Làm theo lời Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, hàng năm, nhân dân các dân tộc Lào Cai đều ra sức khai hoang mở rộng diện tích, thực hiện thâm canh tăng vụ và áp dụng rộng rãi những tiến bộ của khoa học vào sản xuất. Nhờ đó, diện tích, năng xuất, sản lượng lương thực không ngừng tăng lên. Năm 1958, diện tích trồng cây lương thực của tỉnh chỉ có 6.500ha, tổng sản lượng lương thực quy thóc chỉ đạt 20 ngàn tấn, đến nay, diện tích trồng lúa, màu đã đạt hơn 20 ngàn ha, tổng sản lượng lương thực đã đạt hơn 220 nghìn tấn. Từ lúc phần lớn đồng bào vùng cao sống du canh du cư, đến nay, tình trạng đó đã cơ bản được khắc phục. Nạn đốt nương làm rẫy trước đây đã được thay thế bằng chương trình phủ xanh đất trống. Để đẩy mạnh tăng sản lượng trong nông nghiệp, tỉnh Lào Cai đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật để hướng dẫn đồng bào kỹ thuật tăng gia sản xuất như lời Bác dạy. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật không ngừng được tăng cường về số lượng và nâng cao trình độ kỹ thuật. Đến nay, riêng đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông – lâm nghiệp của tỉnh đã có tới hàng ngàn người, đang hàng ngày, hàng giờ có mặt ở cơ sở để hướng dẫn nông dân tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…

Hiểu rõ Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc, tình hình an ninh có nhiều phức tạp, Bác căn dặn: “Trật tự trị an tốt thì dân an cư. Để giữ gìn trật tự trị an, phải tổ chức nhân dân, dựa vào lực lượng nhân dân mà ngăn ngừa những kẻ trái phép”.

Qua thực hiện công tác giữ gìn an ninh, trật tự trong hơn 50 năm qua, chúng ta mới thấy lời căn dặn của Bác thật sâu sắc. Bài học kinh nghiệm về công tác an ninh, trật tự cho thấy nếu chúng ta không biết dựa vào dân, không tổ chức nhân dân giữ gìn an ninh trật tự thì công tác này không thể đem lại hiệu quả. Làm theo lời Bác, những năm 1958 – 1965, tỉnh Lào Cai đã dựa vào dân, vận động được toàn bộ số phỉ lẩn trốn ra trình diện và trở về với gia đình; đập tan các vụ nổi phỉ, xưng vua ở Sa Pa, Bát Xát, Pha Long, Mường Khương, Bắc Hà; bắt sống toán biệt kích của Mỹ, ngụy nhảy dù xuống Phú Nhuận (Bảo Thắng)… Những năm 1976 – 1985, nhờ biết dựa vào dân, tổ chức nhân dân bảo vệ an ninh biên giới mà trật tự trị an biên giới và nội địa được giữ vững. Và hiện nay, Lào Cai đang thực hiện có hiệu quả phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kiên quyết đập tan mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc, làm cho “dân an cư, lạc nghiệp” như lời Bác dạy.

Để nâng cao vai trò lãnh đạo của hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, Bác căn dặn: “Phải ra sức bồi dưỡng, giáo dục và cất nhắc cán bộ dân tộc… Phải củng cố chi bộ Đảng… Phát triển Đảng nhưng phải chọn lọc hết sức cẩn thận. Phát triển chừng nào phải giáo dục và củng cố chừng ấy… Cán bộ tỉnh và huyện cần phải thường xuyên đi xuống xã và nắm một xã làm nơi chỉ đạo riêng, rồi trao đổi kinh nghiệm cho nhau…”.

Trong công tác cán bộ từ năm 1958 đến nay, Đảng bộ Lào Cai luôn coi trọng phát triển số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Năm 1958, tỷ lệ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và huyện là người dân tộc thiểu số mới có 12%, đến nay đã tăng lên hơn 30%. Năm 1958, phần lớn cán bộ dân tộc thiểu số chủ chốt cấp tỉnh, huyện có trình độ văn hóa phổ thông cấp I, cấp II , thì đến nay hầu hết đã có trình độ văn hóa cấp III , và phần lớn đã có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Lào Cai luôn quan tâm củng cố, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên theo hướng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân cho phong trào cách mạng ở cơ sở. Năm 1958, toàn tỉnh chỉ có 138 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số chưa đến một ngàn đảng viên; 42% số thôn bản chưa có đảng viên, thì đến nay toàn tỉnh đã có trên 640 chi đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên đã có trên 30 ngàn người và chỉ còn 6 thôn bản (bằng 0,4% số thôn bản) chưa có đảng viên.

Để không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, hàng năm, các chi, đảng bộ cơ sở đều thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Trong công tác phát triển Đảng, Đảng bộ coi trọng phát triển theo chất lượng, không chạy theo số lượng. Lựa chọn trong phong trào quần chúng những điển hình tiên tiến, cá nhân có phẩm chất đạo đức, có năng lực để giới thiệu vào Đảng, thực hiện đúng phương châm như lời Bác dặn: “Phát triển chừng nào phải củng cố và giáo dục chừng ấy”.

Quán triệt tư tưởng : “Cán bộ tỉnh và huyện cần thường xuyên đi xuống xã và nắm một số xã…” của Bác, những năm 1958 – 1970, Đảng bộ Lào Cai đã chỉ đạo tổ chức các đợt tăng cường cán bộ tỉnh, huyện xuống cơ sở thực hiện “3 cùng” với nhân dân, do đó phong trào xây dựng, củng cố hợp tác xã phát triển rất mạnh. Những năm 1976 – 1985, hàng ngàn cán bộ tỉnh, huyện được tăng cường xuống cơ sở để củng cố các xã biên giới. Từ ngày thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh Lào Cai coi việc tăng cường cán bộ cho cơ sở là việc làm thường xuyên. Đặc biệt những năm gần đây, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường sắp xếp, luân chuyển cán bộ xuống cơ sở”, nhờ đó, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, chính quyền ở cơ sở đã được nâng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển  kinh tế, xã hội ở khu vực nông thôn.

Có thể nói, trong mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ từ năm 1958 đến nay, Đảng bộ Lào Cai đã luôn chú trọng cụ thể hóa lời Bác dạy bằng các nghị quyết, đề án, kế hoạch chuyên đề để lãnh đạo thực hiện.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời căn dặn của Bác vẫn còn nồng ấm và luôn là nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt, có giá trị chỉ đạo sâu sắc, cổ vũ, động viên Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai đoàn kết, sáng tạo, vươn lên xây dựng quê hương Lào Cai giàu đẹp.

Theo LCĐT