Tên tập đơn giá XDCT (*)


Ban hành theo số: Theo ĐM 1776/2008 BXD
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng: Đơn giá Xây dựng - QĐ408/2008/QĐ - UB tỉnh Lào Cai - Theo ĐM 1776/2008 BXD - Lương tối thiểu 540.000
Mã hiệu
(Ví dụ: AF.8842, JF.9640...)
Danh mục đơn giá
(Ví dụ: Khoan tường bê tông...)
MÃ HIỆU DANH MỤC ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ VẬT LIỆU NHÂN CÔNG MÁY ĐƠN GIÁ
AA.21321Phá dỡ Nền Gạch lá nem bằng thủ côngm20498904989
AA.21322Phá dỡ Nền Gạch xi măng bằng thủ côngm20570205702
AA.21323Phá dỡ Nền gạch chỉ xi măng bằng thủ côngm20427704277
AA.21331Phá dỡ nền Đan bê tông bằng thủ côngm20641506415
AA.21411Phá dỡ kết cấu mặt đường cấp phối bằng thủ côngm301062010106201
AA.21421Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm bằng thủ côngm301154670115467
AA.21431Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm nhựa bằng thủ côngm301361370136137
AA.21441Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông asphalt bằng thủ côngm301603710160371
AA.21451Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông xi măng bằng thủ côngm302508920250892
AA.21511Phá dỡ hàng rào song sắt Loại đơn giản bằng thủ côngm20570205702
AA.21512Phá dỡ hàng rào song sắt Loại phức tạp bằng thủ côngm20684206842
AA.21611Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công: KC gạch đám301325730132573
AA.21612Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công: Bê tông không cốt thépm303278700327870
AA.21613Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công: Bê tông có cốt thépm305452610545261
AA.22111Phá dỡ Bê tông búa căn: Có cốt thépm31833842766165316226420
AA.22112Phá dỡ Bê tông búa căn: Không cốt thépm3035638105687141325
AA.22121Phá dỡ bằng búa căn: Gạch đám30142556466678921
AA.22211Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan: Bê tông, có cốt thépm318338143978140618302934
AA.22212Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan: Bê tông, Không cốt thépm3013399967452201451
AA.22310Đập đầu cọc khoan nhồi trên cạn bằng búa cănm31467054701365050434421

[Trang Trước] [Trang Sau]