Tin nổi bật
Tin nội bộ

Ngày 04/10/2012, Đảng ủy Sở Tư pháp Lào Cai đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Chi hội luật gia sở Tư pháp

Với mục tiêu hướng về cơ sở để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngày 15/7/2014, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong chiến dịch mùa hè thanh niên, sinh viên tình nguyện hè năm 2014.