Tin nổi bật

Thực hiện văn bản số: 35/KH-UBND ngày 24/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về Kế hoạch triển khai “Ngày Khí tượng thế giới” và Chương trình “Giờ Trái đất năm 2014”.

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tình nguyện tắt những thiết bị điện không cần thiết trong một giờ từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 29/03/2014 (thứ bảy). Để hưởng ứng "Ngày khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2014", góp phần chống lại sự nóng lên và biến đổi khí hậu toàn cầu./.

Tin nội bộ

Ngày 04/10/2012, Đảng ủy Sở Tư pháp Lào Cai đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.