Tin nổi bật
Chiều ngày 26/5/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Đoàn Công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang nhằm trao đổi kinh nghiệm về duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng chí Lý Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai chủ trì buổi làm việc.dung tin
Tin nội bộ
Chiều ngày 26/5/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Đoàn Công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang nhằm trao đổi kinh nghiệm về duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng chí Lý Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai chủ trì buổi làm việc.dung tin
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục hành chính
Thông báo, báo cáo
V/v tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Văn bản chỉ đạo điều hành
Về việc Tham gia dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Văn bản Trung ương
Văn bản địa phương
Ngày 25/4/2015 UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 1131/QĐ-UBND ban hành Quy trình đổi mới phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mục đích của Quy trình là xác định các bước lập kế hoạch hàng năm cấp tỉnh, huyện, xã giúp các cán bộ làm công tác kế hoạch các cấp có thể triển khai trong thực tế xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thay thế dần cách lập kế hoạch phương pháp cũ có nhiều điểm không phù hợp hiện nay. Đồng thời Quy trình đảm bảo các yêu cầu:
Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.582.889