Tin nổi bật
New Page 1

Ngày 05/12/2014 tại Khách sạn Galaxy – Thành phố Lào Cai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai phối hợp với Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF)  tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến và thống nhất đề cương chi tiết Báo cáo nghiên cứu phân tích tình hình trẻ em tỉnh Lào Cai (SITAN). Đây là hoạt động thuộc Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2016.

Tin nội bộ
New Page 1

Ngày 05/12/2014 tại Khách sạn Galaxy – Thành phố Lào Cai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai phối hợp với Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF)  tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến và thống nhất đề cương chi tiết Báo cáo nghiên cứu phân tích tình hình trẻ em tỉnh Lào Cai (SITAN). Đây là hoạt động thuộc Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2016.

Tin tức - Sự kiện
            Kết quả huy động nguồn lực đầu tư vào khu vực nông thôn: Tổng vốn đầu tư cho tam nông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2013: 17.678 tỷ đồng, trong đó: Vốn trong ngân sách: 10.164 tỷ đồng, gồm: Chương trình MTQG (9CT); Chương trình hỗ trợ có mục tiêu (22CT); Vốn trái phiếu chính phủ; Vốn ODA (5CT); Vốn NSĐP (6CT). Vốn ngoài ngân sách: 7.514 tỷ đồng, gồm: Vốn huy động của các doanh nghiệp; Vốn huy động cộng đồng dân cư; Doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nông thôn mới; Vốn ủng hộ 30a của Ngân hàng  PTVN. Đánh giá: Giai đoạn 2009 - 2013 tỉnh huy động được nhiều hơn giai đoạn 2004 - 2008: 9 Chương trình đầu tư lĩnh vực tam nông; tổng số vốn giai đoạn 2009 - 2013 đầu tư lĩnh vực tam nông cũng được tăng lên gấp 2,06 lần so với giai đoạn 2004 - 2008. 
Thủ tục hành chính
Thông báo, báo cáo
New Page 1

Để triển khai thực hiện chuyển đổi hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012; Ngày 02/10/2014, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn giải pháp củng cố và phát triển Hợp tác xã do Đ/c Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể chủ trì, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thành lập các Tổ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã theo lĩnh vực ngành nghề ở mỗi Sở, ngành, trong đó yêu cầu cụ thể về đơn vị đầu mối, cán bộ đảm nhiệm và nhiệm vụ của Tổ hỗ trợ.

V/v tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản Trung ương
Văn bản địa phương
New Page 1

Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai

Nội dung chi tiết đính kèm: Tải về

Thống kê
Số người đang online
375
Tổng số truy cập
2.577.682