Tin nổi bật
New Page 1

Ngày 15/9/2014, Ban quản lý Dự án RVNB02 tổ chức Hội nghị thống nhất Kế hoạch hoạt động năm thứ II (2014-2015), Dự án RVNB02 do Tổ chức Oxfam Anh tài trợ. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Trưởng ban QLDA chủ trì hội nghị.

Tin nội bộ
New Page 1

Ngày 15/9/2014, Ban quản lý Dự án RVNB02 tổ chức Hội nghị thống nhất Kế hoạch hoạt động năm thứ II (2014-2015), Dự án RVNB02 do Tổ chức Oxfam Anh tài trợ. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Trưởng ban QLDA chủ trì hội nghị.

Tin tức - Sự kiện
            Kết quả huy động nguồn lực đầu tư vào khu vực nông thôn: Tổng vốn đầu tư cho tam nông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2013: 17.678 tỷ đồng, trong đó: Vốn trong ngân sách: 10.164 tỷ đồng, gồm: Chương trình MTQG (9CT); Chương trình hỗ trợ có mục tiêu (22CT); Vốn trái phiếu chính phủ; Vốn ODA (5CT); Vốn NSĐP (6CT). Vốn ngoài ngân sách: 7.514 tỷ đồng, gồm: Vốn huy động của các doanh nghiệp; Vốn huy động cộng đồng dân cư; Doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nông thôn mới; Vốn ủng hộ 30a của Ngân hàng  PTVN. Đánh giá: Giai đoạn 2009 - 2013 tỉnh huy động được nhiều hơn giai đoạn 2004 - 2008: 9 Chương trình đầu tư lĩnh vực tam nông; tổng số vốn giai đoạn 2009 - 2013 đầu tư lĩnh vực tam nông cũng được tăng lên gấp 2,06 lần so với giai đoạn 2004 - 2008. 
Thủ tục hành chính
Thông báo, báo cáo
V/v tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản Trung ương
Văn bản địa phương
Thống kê
Số người đang online
689
Tổng số truy cập
2.573.888