Tin nổi bật
Tin nội bộ
Tin tức - Sự kiện
Thủ tục hành chính
Thông báo, báo cáo
Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản Trung ương
Văn bản địa phương
Ngày 25/4/2015 UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 1131/QĐ-UBND ban hành Quy trình đổi mới phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mục đích của Quy trình là xác định các bước lập kế hoạch hàng năm cấp tỉnh, huyện, xã giúp các cán bộ làm công tác kế hoạch các cấp có thể triển khai trong thực tế xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thay thế dần cách lập kế hoạch phương pháp cũ có nhiều điểm không phù hợp hiện nay. Đồng thời Quy trình đảm bảo các yêu cầu:
Văn bản dự thảo, tham gia ý kiến
Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.607.256