Tin nổi bật
Từ ngày 31/03/2015- 03/04/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đoàn công tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Trà Vinh. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Trưởng đoàn.
Tin nội bộ
Thực hiện Luật Đầu tư công, Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định chương trình, dự án đầu tư công; Để triển khai lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư, UBND tỉnh Lào Cai có Văn bản số 1234/UBND ngày 02/4/2015 hướng dẫn chi tiết nội dung này (có file đính kèm)
Tin tức - Sự kiện
            Kết quả huy động nguồn lực đầu tư vào khu vực nông thôn: Tổng vốn đầu tư cho tam nông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2013: 17.678 tỷ đồng, trong đó: Vốn trong ngân sách: 10.164 tỷ đồng, gồm: Chương trình MTQG (9CT); Chương trình hỗ trợ có mục tiêu (22CT); Vốn trái phiếu chính phủ; Vốn ODA (5CT); Vốn NSĐP (6CT). Vốn ngoài ngân sách: 7.514 tỷ đồng, gồm: Vốn huy động của các doanh nghiệp; Vốn huy động cộng đồng dân cư; Doanh nghiệp ủng hộ xây dựng nông thôn mới; Vốn ủng hộ 30a của Ngân hàng  PTVN. Đánh giá: Giai đoạn 2009 - 2013 tỉnh huy động được nhiều hơn giai đoạn 2004 - 2008: 9 Chương trình đầu tư lĩnh vực tam nông; tổng số vốn giai đoạn 2009 - 2013 đầu tư lĩnh vực tam nông cũng được tăng lên gấp 2,06 lần so với giai đoạn 2004 - 2008. 
Thủ tục hành chính
Thông báo, báo cáo
V/v tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Văn bản chỉ đạo điều hành
Về việc Tham gia dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Văn bản Trung ương
Văn bản địa phương
New Page 1

Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai

Nội dung chi tiết đính kèm: Tải về

Thống kê
Số người đang online
2
Tổng số truy cập
2.581.380