V/v điều chỉnh đơn vị phối hợp ra đề thi, ôn thi, chấm thi kỳ thi tuyển công chức năm 2017
Số ký hiệu văn bản 1703/UBND-NC
Ngày ban hành 20/04/2017
Ngày hiệu lực 20/04/2017
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh đơn vị phối hợp ra đề thi, ôn thi, chấm thi kỳ thi tuyển công chức năm 2017
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1703 CV.pdf