Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1225/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2017
Ngày hiệu lực 19/04/2017
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1225 QĐ.pdf