V/v đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1660/UBND-TNMT
Ngày ban hành 19/04/2017
Ngày hiệu lực 19/04/2017
Trích yếu nội dung V/v đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1660 CV.pdf