Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 14/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/04/2017
Ngày hiệu lực 17/04/2017
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 14 QP.pdf