Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động sưu tầm, hiến tặng các tư liệu, hiện vật chuyên đề về lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 113/KH-UBND
Ngày ban hành 17/04/2017
Ngày hiệu lực 17/04/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động sưu tầm, hiến tặng các tư liệu, hiện vật chuyên đề về lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 113 KH.pdf