V/v chấm dứt hoạt động dự án Xưởng Pilot chế biến quặng II apatit
Số ký hiệu văn bản 1595/UBND-KT
Ngày ban hành 14/04/2017
Ngày hiệu lực 14/04/2017
Trích yếu nội dung V/v chấm dứt hoạt động dự án Xưởng Pilot chế biến quặng II apatit
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chấm dứt hoạt động
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1595 CV.pdf