Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh và mở rộng khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (Điều chỉnh cục bộ quy hoạch thoát nước thải)
Số ký hiệu văn bản 1185/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2017
Ngày hiệu lực 14/04/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh và mở rộng khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (Điều chỉnh cục bộ quy hoạch thoát nước thải)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1185 QĐ.pdf