V/v thu hồi đất của Công ty TNHH Liên doanh khách sạn quốc tế Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1178/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2017
Ngày hiệu lực 14/04/2017
Trích yếu nội dung V/v thu hồi đất của Công ty TNHH Liên doanh khách sạn quốc tế Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thu hồi đất, dự án
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1178 QĐ.pdf