V/v định hướng, giải pháp về quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1543/UBND-TNMT
Ngày ban hành 13/04/2017
Ngày hiệu lực 13/04/2017
Trích yếu nội dung V/v định hướng, giải pháp về quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1543 CV.pdf