Phê duyệt kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm HTX theo Quyết định 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1141/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2017
Ngày hiệu lực 13/04/2017
Trích yếu nội dung Phê duyệt kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm HTX theo Quyết định 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1141 QĐ.pdf