Kết quả giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyết định 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 110/BC-UBND
Ngày ban hành 13/04/2017
Ngày hiệu lực 13/04/2017
Trích yếu nội dung Kết quả giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã theo Quyết định 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 110 BC.pdf