Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017
Số ký hiệu văn bản 108/KH-UBND
Ngày ban hành 13/04/2017
Ngày hiệu lực 13/04/2017
Trích yếu nội dung Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 108 KH.pdf