Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1127/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/04/2017
Ngày hiệu lực 11/04/2017
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1127 QĐ.pdf