Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1126/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/04/2017
Ngày hiệu lực 11/04/2017
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1126 QĐ.pdf