Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2016
Số ký hiệu văn bản 106/BC-UBND
Ngày ban hành 11/04/2017
Ngày hiệu lực 11/04/2017
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2016
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 106 BC.pdf