Thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2017
Số ký hiệu văn bản 105/KH-UBND
Ngày ban hành 12/04/2017
Ngày hiệu lực 12/04/2017
Trích yếu nội dung Thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 105 KH.pdf