Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 1117/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/04/2017
Ngày hiệu lực 10/04/2017
Trích yếu nội dung Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1117 QĐ.pdf