Kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức và Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017.
Số ký hiệu văn bản 99/KH-UBND
Ngày ban hành 07/04/2017
Ngày hiệu lực 07/04/2017
Trích yếu nội dung Kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức và Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 99 KH.pdf