Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2017
Số ký hiệu văn bản 98/BC-UBND
Ngày ban hành 07/04/2017
Ngày hiệu lực 07/04/2017
Trích yếu nội dung Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 98 BC.pdf