Triển khai thực hiện Đề án số 04: "Phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 (Năm 2017)
Số ký hiệu văn bản 98/KH-UBND
Ngày ban hành 07/04/2017
Ngày hiệu lực 07/04/2017
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Đề án số 04: "Phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 (Năm 2017)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 98 KH.pdf