thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập xử lý sự cố mất an toàn đập, hồ chứa đối với hệ thống các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Chảy huyện Bắc Hà năm 2017
Số ký hiệu văn bản 1091/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2017
Ngày hiệu lực 07/04/2017
Trích yếu nội dung thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập xử lý sự cố mất an toàn đập, hồ chứa đối với hệ thống các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Chảy huyện Bắc Hà năm 2017
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1091 QĐ.pdf