V/v tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1491/UBND-TNMT
Ngày ban hành 07/04/2017
Ngày hiệu lực 07/04/2017
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1491 CV.pdf