Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư XDCT và quản lý chất lượng công trình xây dựng địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 10/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2017
Ngày hiệu lực 20/03/2017
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư XDCT và quản lý chất lượng công trình xây dựng địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 10 QP.pdf