Triển khai rà soát và chuyển giao quản lí, khai thác, sử dụng quĩ đất công đô thị năm 2017
Số ký hiệu văn bản 75/KH-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Ngày hiệu lực 16/03/2017
Trích yếu nội dung Triển khai rà soát và chuyển giao quản lí, khai thác, sử dụng quĩ đất công đô thị năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 75 KH.pdf