Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành viên
Số ký hiệu văn bản 850/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2017
Ngày hiệu lực 17/03/2017
Trích yếu nội dung Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành viên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 850 QĐ.pdf