Đánh giá kết quả một năm thực hiện Đề án số 2 về “Phát triển Khu kinh tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”- Năm 2016
Số ký hiệu văn bản 79/BC-UBND
Ngày ban hành 15/03/2017
Ngày hiệu lực 15/03/2017
Trích yếu nội dung Đánh giá kết quả một năm thực hiện Đề án số 2 về “Phát triển Khu kinh tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020”- Năm 2016
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 79 BC.pdf