Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”, năm 2017
Số ký hiệu văn bản 69/KH-UBND
Ngày ban hành 14/03/2017
Ngày hiệu lực 14/03/2017
Trích yếu nội dung Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”, năm 2017
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 69 KH.pdf