V/v thu hồi và hủy bỏ quyết định số 4724/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây quất trồng thâm canh khi nhà nước thu hồi đất tại phường Xuân Tăng thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 813/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/03/2017
Ngày hiệu lực 13/03/2017
Trích yếu nội dung V/v thu hồi và hủy bỏ quyết định số 4724/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây quất trồng thâm canh khi nhà nước thu hồi đất tại phường Xuân Tăng thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 813 QĐ.pdf