V/v tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu
Số ký hiệu văn bản 1004/UBND-VX
Ngày ban hành 14/03/2017
Ngày hiệu lực 14/03/2017
Trích yếu nội dung V/v tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1004 CV.pdf