Triển khai dự án Khách sạn, nhà hàng thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 998/UBND-KT
Ngày ban hành 14/03/2017
Ngày hiệu lực 14/03/2017
Trích yếu nội dung Triển khai dự án Khách sạn, nhà hàng thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 998 CV.pdf