Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017
Số ký hiệu văn bản 70/TB-VPUBND
Ngày ban hành 13/03/2017
Ngày hiệu lực 13/03/2017
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 70 TB.pdf