Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Phong – Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2017
Số ký hiệu văn bản 68/TB-VPUBND
Ngày ban hành 13/03/2017
Ngày hiệu lực 13/03/2017
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Đặng Xuân Phong – Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2017
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 68 TB.pdf